Oznámení O Ochraně Osobních Údajů

platné od 1. říjen 2019

 

1.      Co se z tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů dozvídáte?. 1

2.      Kdo jsou Správci údajů společnosti adidas?. 1

3.      Kdo je Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Správce údajů společnosti adidas?. 1

4.      Jaké Osobní údaje společnost adidas shromažďuje a používá (Kategorie osobních údajů)?. 1

5.      Jak společnost adidas nakládá s vašimi osobními údaji a proč (Účel“; Zpracovávání; Právní základ)?  1

a.      PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK (DOMÉNA ADIDAS) A PROVOZ APLIKACE. 1

b.      ZABEZPEČENÍ DOMÉNY A SÍTĚ A OVĚŘENÍ UŽIVATELE. 1

c.      GLOBÁLNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO PŘÍSTUP NA VŠECHNY PLATFORMY ADIDAS – UŽIVATELSKÁ ZKUŠENOST  1

d.      PRODEJE VÝROBKŮ ZNAČKY ADIDAS – ONLINE A OFFLINE OBJEDNÁVKA.. 1

e.      ODHALOVÁNÍ PODVODNÝCH PLATEB. 1

f.       DODÁNÍ VÝROBKU.. 1

g.      ELEKTRONICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁSILKY. 1

h.      ANALÝZY OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ 1

i.       ZÁKAZNICKÝ SERVIS. 1

j.       PERSONALIZOVANÉ MARKETINGOVÉ ZPRÁVY ZASÍLANÉ E-MAILEM (přihlášení k odběru newsletteru) 1

k.      PERSONALIZOVANÉ MARKETINGOVÉ ZPRÁVY ZASÍLANÉ E-MAILEM (na základě existující smlouvy)  1

l.       CÍLENÉ ZPRÁVY NA REKLAMNÍCH PLATFORMÁCH TŘETÍCH STRAN.. 1

m.         SPRÁVA ČLENSTVÍ V CREATORS CLUB – PŘIPADÁ-LI V ÚVAHU.. 1

n.      REGISTRACE SOUKROMÉ AKCE. 1

o.      REGISTRACE VEŘEJNÉ AKCE. 1

p.      VÝZKUM A VÝVOJ VÝROBKŮ.. 1

q.      PRÁVNÍ POVINNOST – SPOLUPRÁCE S DONUCOVACÍMI A REGULAČNÍMI ORGÁNY (VČETNĚ SOUDŮ) 1

r.       SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O VAŠEM ZAŘÍZENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE, PIXELŮ, TAGŮ A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ“ (neboli „Oznámení o souborech cookie“). 1

s.      ZÍSKÁNÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 1

t.       NABÍZENÁ OZNÁMENÍ (komunikace v rámci aplikace). 1

6.      Co adidas dělá, když vaše Osobní údaje předáváme mimo EU/EHP?. 1

7.      Jak vaše Osobní údaje zabezpečujeme?. 1

8.      Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?. 1

9.      Otázky, stížnosti a pomoc – kdo a jak se na něj může obrátit?. 1

10.         Aktualizace a oznámení o aktualizaci 1

11.         Příjemci údajů společnosti adidas. 1

1.         Co se z tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů dozvídáte?

V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jak informace, které můžeme používat k tomu, abychom vás přímo či nepřímo identifikovali („Osobní údaje“), shromažďujeme a dále zpracováváme, když procházíte https://www.adidas.cz/ a také když komunikujete s různými platformami a portály, které používají vaše Osobní údaje, včetně aplikace adidas.

V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny informace týkající se:

 • Správců údajů společnosti adidas,
 • Pověřenců pro ochranu osobních údajů,
 • různých typů Osobních údajů, které používáme („Kategorie osobních údajů“),
 • proč a jak vaše Osobní údaje používáme („Účel“; „Zpracovávání“; „Právní základ“),
 • jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme („Doba uchovávání“),
 • další příjemci vašich Osobních údajů („Příjemci“),
 • předávání vašich Osobních údajů mimo EU/EHP („Mezinárodní předávání údajů“), 
 • vaše práva vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („GDPR“) a platné místní právní předpisy, a
 • veškeré automatizované rozhodovací technologie, které používáme, a jak to funguje (v případě potřeby).

2.         Kdo jsou Správci údajů společnosti adidas?

Toto jsou správci údajů společnosti adidas, kteří nesou odpovědnost za ochranu vašich Osobních údajů a za dodržování nařízení GDPR a vnitrostátních právních předpisů, jimiž se používání vašich Osobních údajů řídí. Ti společně rozhodují o tom, jak společnost adidas vaše Osobní údaje používá pro účely stanovené v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti adidas („Společní správci“).

 • adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Německo („adidas AG“)
 • adidas Business Services GmbH – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Německo
 • adidas CR s.r.o. - Pekarská 16, Jinonice, Prague 5, 155 00, Česká republika („Místní prodejce“)

Pro účely

 • Prodeje výrobků značky adidas – online a offline objednávka
 • Výzkumu a vývoje výrobků
 • právnické osoby uvedené dále tvoří Společné správce:
 • adidas AG
 • adidas International Trading AG – Am Platz 10, 6039 Root D4, Švýcarsko
 • Místní prodejce

3.         Kdo je Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Správce údajů společnosti adidas?

DataProtection@adidas.com

Global Privacy | Data Protection Officer

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Německo

4.         Jaké Osobní údaje společnost adidas shromažďuje a používá (Kategorie osobních údajů)?

Toto jsou kategorie Osobních údajů, které o vás přímo či nepřímo shromažďujeme:

Informace o totožnosti – patří sem: jméno [jméno, příjmení, iniciály], e-mailová adresa, jedinečný identifikátor spotřebitele (včetně vašeho členského čísla pro Creators Club), přezdívka, identifikátory sociálních sítí a informace předávané přes účet na Facebooku či v aplikaci Runtastic, otisk vašeho zařízení a kódy dárkových karet, které jsou vám přiděleny. Používáme je k ověření vaší totožnosti.

Kontaktní informace – patří sem: vaše telefonní číslo, doručovací a fakturační adresa, e-mailová adresa, ID v aplikaci Messenger, uživatelské jméno na sociálních sítích, jakýkoli další komunikační kanál, který jste použili, abyste od nás získali další informace. Používáme je k tomu, abychom vás z různých důvodů mohli kontaktovat.

Informace o poloze – patří sem: poloha vašeho bydliště, aktuální poloha vašeho přihlášení [IP adresa], poloha GPS (pokud ji s námi chcete sdílet, například prostřednictvím nastavení vašeho mobilního zařízení), nebo konkrétní stránka adidas, kterou jste navštívili a která nám může naznačit, kde přibližně se nacházíte. Používáme je k tomu, abychom zjistili, co hledáte v místě, kde se aktuálně nacházíte.

Informace o velikosti – patří sem: velikost obuvi, velikost oděvů, výška, hmotnost, šířka přes prsa, pas, boky, vnitřní délka, tvar těla, délka chodidla. Používáme je k tomu, abychom zajistili, že vám vaše výbava bude sedět.

Informace o nákupu – patří sem: vaše platební údaje (číslo platební karty), rizikový profil platby (který nám je poskytnut řešením v oblasti rizik spojených s platbami), košík (vaše objednané zboží), podrobné informace o dodání, doručovací a fakturační adresa, zákaznické číslo objednávky, historie nákupů u adidas, ID transakce a veškeré další informace související s nákupem. Používáme je k dokončení vaší objednávky na stránkách a v aplikacích adidas, v prodejnách adidas nebo na prodejních platformách.

Informace o chování a profilu – patří sem: historie vašich nákupů, položky na seznamu přání, vaše chování při procházení, vaše preference při procházení, vaše preference při nakupování, interakce v prodejně, vaše historie tréninku, recenze výrobků, interakce s námi na sociálních sítích a další informace, které o vás máme, abychom vás mohli lépe poznat jako zákazníka, včetně „Informací o komunitě“. Používáme je k tomu, abychom vás lépe poznali jako spotřebitele a mohli vám tak zasílat marketingové zprávy obsahující pouze výrobky a služby, které by vás podle nás mohly zajímat.

Informace o komunitě – patří sem: informace, které nám poskytujete, když se účastníte různých akcí a komunit adidas jako trenér, člen týmu, účastník, nebo jako propagátor našich akcí, včetně například: fotografií, videí, vaší přezdívky, vašeho týmu, vašich zájmů a preferencí, vaší zpětné vazby, žebříčků, účasti na akcích, společných skupin a registračních údajů. Tyto informace používáme k tomu, abychom mohli organizovat akce a komunity a dozvěděli se víc o vás coby spotřebiteli.

Informace na sociálních sítích – patří sem: informace získané na základě vaší interakce s námi na různých kanálech sociálních sítí, jako je Facebook, Instagram, Google atd., včetně: jakýchkoli informací na sociálních sítích, které jsou veřejně dostupné, například vaše uživatelské jméno na sociálních sítích, interakce na sociálních sítích a veřejné příspěvky, vaše „Lajky“ a další reakce, vaše spojení na sociálních sítích, vaše fotografie, které jsou veřejné, nebo které jste nám zaslali tak, že jste nás označili, nebo sledováním našich příspěvků na sociálních sítích použitím „uživatelských jmen“ nebo „hashtagů“. Tyto informace získáváme ze sociálních sítí (např. Facebook, Snapchat, Instagram atd.) přímo či nepřímo prostřednictvím externích agentur, s nimiž máme uzavřeny dohody.

Informace o zařízení – patří sem: Informace o vašem zařízení nebo prohlížeči, které nám dávají představu o vašem chování při procházení nebo používaní zařízení. Informace o vašem zařízení shromažďujeme prostřednictvím naší aplikace, a informace o vašem prohlížeči shromažďujeme prostřednictvím našich souborů cookie, tagů a pixelů. Tyto informace jsou často požadovány pro účely zabezpečení sítě. Patří k nim mimo jiné: IP adresa, datum a čas návštěvy, jak dlouho jste zůstali na naší webové stránce, odkazující adresy URL (pokud jste se na naše stránky dostali přes jinou stránky nebo reklamu), stránky, které jste navštívili na našich stránkách, typ vašeho prohlížeče, typ zařízení, verze, operační systém.

Informace o aktivitě – patří sem: údaje týkající se fitness (například zahájení a ukončení tréninku, typ aktivity, sportovní kategorie), údaje ze snímače (např. cíl v počtu kroků, doba trvání, tempo, vzdálenost, kalorie, srdeční tep, RunScore a rychlost), a další údaje související s vaší fitness aplikací. Používáme je proto, abychom zlepšili vaše výkonnostní cíle a vaši uživatelskou zkušenost a na základě vašich tréninkových návyků identifikovali, které výrobky by pro vás mohly být nejlepší.

Korespondence – patří sem: konverzace, kterou s vámi vedeme, když kontaktujete zákaznický servis, e-maily, které nám napíšete o našich výrobcích či službách, stížnosti, které nám zasíláte poštou, e-mailem, faxem nebo nám je telefonujete, poznámky, které jsme připravili na základě vaší zpětné vazby, zpětná volání z našeho Zákaznického servisu a veškerá další komunikace mezi vámi a pracovníky společnosti adidas. Pro účely zajištění kvality zaznamenáváme veškeré telefonáty na zákaznický servis.

Informace o preferencích – patří sem: preferovaný jazyk, poloha přihlášení, položky v seznamu přání, preferovaná doručovací adresa, preference při procházení, naše korespondence s vámi, vaše recenze výrobků adidas. Používáme je pro vaše pohodlí při návštěvě a/nebo nakupování na našich stránkách a v našich aplikacích.

Informace o Creators Club – patří sem: Jedinečný identifikátor člena (ID člena), datum, kdy jste se stali členem, ID prodejny (pokud jste se zaregistrovali v maloobchodní prodejně), ID zdroje, země a značka vašeho původního členství, členské body, historie aktivit, historie odměn, členské poukazy vztahující se ke členům. Veškeré informace, které jsou zde uvedeny, budou uchovávány po dobu, kdy jste členem Creators Club. 

5.         Jak společnost adidas nakládá s vašimi osobními údaji a proč (Účel“; Zpracovávání; Právní základ)?

Účel     Právní základ

 1. Provoz Webových Stránek (Doména Adidas) A Provoz Aplikace       Oprávněný zájem
 2. Zabezpečení Domény A Sítě A Ověření Uživatele       Oprávněný zájem
 3. Globální Oprávnění Pro Přístup Na Všechny Platformy Adidas – Uživatelská Zkušenost     Oprávněný zájem
 4. Prodeje Výrobků Značky Adidas – Online A Offline Objednávka        Plnění smlouvy
 5. Odhalování Podvodných Plateb          Plnění smlouvy
 6. Dodání Výrobku           Plnění smlouvy
 7. Elektronické Sledování Zásilky          Souhlas
 8. Analýzy Obchodních Činností Oprávněný zájem
 9. Zákaznický Servis       Oprávněný zájem
 10. PERSONALIZOVANÉ MARKETINGOVÉ ZPRÁVY ZASÍLANÉ E-MAILEM (Přihlášení K Odběru Newsletteru)   Souhlas
 11. PERSONALIZOVANÉ MARKETINGOVÉ ZPRÁVY ZASÍLANÉ E-MAILEM (Na Základě Existující Smlouvy)            Oprávněný zájem
 12. Cílené Zprávy Na Reklamních Platformách Třetích Stran     Souhlas
 13. Správa Členství V Creators Club – Připadá-Li V Úvahu         Plnění smlouvy
 14. Registrace Soukromé Akce    Plnění smlouvy
 15. Registrace Veřejné Akce        Oprávněný zájem
 16. Výzkum A Vývoj Výrobků         Oprávněný zájem
 17. Právní Povinnost – Spolupráce S Donucovacími A Regulačními Orgány (Včetně Soudů)      Právní povinnost
 18. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O VAŠEM ZAŘÍZENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE, PIXELŮ, TAGŮ A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ“ (Neboli „Oznámení O Souborech Cookie“)          Oprávněný zájem | Souhlas
 19. Získání Uživatelského Obsahu Ze Sociálních Sítí       Plnění smlouvy
 20. NABÍZENÁ OZNÁMENÍ (Komunikace V Rámci Aplikace)       Oprávněný zájem

V tomto oddíle vysvětlíme:

 1. Kdy a proč potřebujeme vaše Osobní údaje („Účel“)?
 2. Na základě čeho můžeme používat vaše Osobní údaje („Právní základ“)?
 3. Co s vašimi Osobními údaji děláme („Zpracovávání“)?
 4. Které vaše Osobní údaje k tomu potřebujeme („Kategorie osobních údajů“)?
 5. Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme („Doba uchovávání“)?
 6. S kým (typ poskytovatelů služeb) sdílíme vaše Osobní údaje, aby bylo dosaženo účelu („Kategorie příjemců“)?

a.         PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK (DOMÉNA ADIDAS) A PROVOZ APLIKACE

ZPRACOVÁVÁNÍ

Za účelem provozování stránek, které jsou spojeny s doménou adidas, a aplikace adidas, oprav chyb s cílem zajistit, že si stránky budete moci vždy zobrazit tak, jak jsme zamýšleli, a za účelem monitorování dodržování našich Všeobecných podmínek, sledujeme veškerý provoz našich stránek a analyzujeme údaje, které získáváme prostřednictvím našich serverů.

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Za tímto účelem můžeme shromažďovat vaše osobní údaje využitím různých technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke shromažďování informací o vašem zařízení. Další informace najdete v oddíle „r.   SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O VAŠEM ZAŘÍZENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE, PIXELŮ, TAGŮ A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ“.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o zařízení

Informace o totožnosti

Informace o chování a profilu

Informace o preferencích

DOBA UCHOVÁVÁNÍ - Relace procházení

Vaše údaje potřebujeme po dobu, kdy jste na stránkách. Uchováváme je po dobu trvání vaší relace procházení.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Poskytovatelé zajišťující správu stránek

b.         ZABEZPEČENÍ DOMÉNY A SÍTĚ A OVĚŘENÍ UŽIVATELE

ZPRACOVÁVÁNÍ

S cílem ochránit naši doménu, odhalit neobvyklé aktivity a předejít bezpečnostním hrozbám a ochránit naše návštěvníky před neoprávněným přístupem (například hackery) sledujeme veškerý provoz na našich stránkách a pomocí tokenů ověřujeme uživatelské přihlašovací informace, abychom ověřili údaje, které nám poskytujete, a porovnali je s dalšími dostupnými informacemi, jako jsou přihlašovací údaje, které jste poskytli přímo společnosti adidas nebo jiným platformám (Runtastic či Facebook), nebo informacemi, které jsou dostupné na veřejné doméně. Důvodem je zajistit, že přístup na naše stránky mají pouze „oprávnění“ uživatelé. 

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Za tímto účelem můžeme shromažďovat vaše osobní údaje využitím různých technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke shromažďování informací o vašem zařízení. Další informace najdete v oddíle „r.   SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O VAŠEM ZAŘÍZENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE, PIXELŮ, TAGŮ A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ“.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o zařízení

Informace o totožnosti

Informace o chování a profilu

Informace o preferencích

DOBA UCHOVÁVÁNÍ - Relace procházení

Vaše údaje potřebujeme po dobu, kdy jste na stránkách. Uchováváme je po dobu trvání vaší relace procházení.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Poskytovatelé zajišťující správu stránek

c.         GLOBÁLNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO PŘÍSTUP NA VŠECHNY PLATFORMY ADIDAS – UŽIVATELSKÁ ZKUŠENOST

ZPRACOVÁVÁNÍ

Víme, že si neradi pamatujete uživatelská jména a hesla ani se neradi mnohokrát registrujete.

S cílem umožnit našim uživatelům přihlásit do všech platforem, portálů, služeb, komunit a aplikací provozovaných Správci údajů společnosti adidas nebo jejich jménem (což zahrnuje i aplikaci a služby Runtastic) („Platformy adidas“) pomocí jedné sady přihlašovacích údajů („Přihlašovací údaje adidas“), ukládáme vaše přihlašovací údaje adidas do naší globální ověřovací platformy. Použijete-li své přihlašovací údaje adidas pro vstup do kterékoli Platformy adidas, použijeme k ověření vaší totožnosti token z naší globální ověřovací platformy. Tím je také dále zajištěno zabezpečení naší sítě a domény.

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Za tímto účelem můžeme shromažďovat vaše osobní údaje využitím různých technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke shromažďování informací o vašem zařízení. Další informace najdete v oddíle „r.   SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O VAŠEM ZAŘÍZENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE, PIXELŮ, TAGŮ A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ“.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti (uživatelské jméno, heslo, e-mail)

Informace týkající se Creators Club (pouze pro členy Creators Club)

Informace o preferencích

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Doba trvání vašeho účtu nebo nečinnosti +25 měsíců

Abychom vám umožnili přihlásit se pomocí vašich Přihlašovacích údajů na Platformy adidas, potřebujeme uchovávat vaše údaje po dobu, kdy u nás máte účet. Nebo pokud přestanete naše služby využívat, aniž byste požádali o výmaz svých údajů, budeme vaše údaje uchovávat 25 měsíců od vašeho posledního přihlášení.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Poskytovatelé zajišťující správu stránek

d.         PRODEJE VÝROBKŮ ZNAČKY ADIDAS – ONLINE A OFFLINE OBJEDNÁVKA

ZPRACOVÁVÁNÍ

Pro zpracování vaší objednávky zaslané online/nebo v rámci aplikace se ujistěte, že byla přijata vaše platba, poskytnout vám různé platební možnosti, vytvořit pro vás hladký platební process, že jste dodrželi požadavky našich Všeobecných podmínek (3. Podmínky nákupu) (pro prodej našich výrobků vám) včetně fakturace, dodání, individualizovaných služeb, výměn a vrácení peněz, služby typu „kliknout a vyzvednout“. Vaši objednávku nemůžeme dokončit, pokud naše oddělení pro odhalování podvodných plateb označí vaši transakci za podezřelou a potenciálně podvodnou.  Upozorňujeme, že systém pro odhalování podvodných plateb je automatizovaný rozhodovací proces. Je nezbytný pro to, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu. Máte právo požádat o posouzení tohoto rozhodnutí člověkem a toto rozhodnutí napadnout.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Plnění smlouvy

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti

Kontaktní informace

Informace o poloze

Informace o velikosti

Informace o nákupu

Korespondence

Informace o zařízení

Informace týkající se Creators Club (pouze pro členy Creators Club)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Doba trvání smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace potřebujeme uchovávat pro případ jakýchkoli právních sporů týkajících se smlouvy.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Prodávající partneři (připadá-li v úvahu)
  • Výrobci
  • Poskytovatelé doručovacích služeb
  • Poskytovatelé řešení v oblasti rizik spojených s platbami
  • Poskytovatelé zpracování plateb
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení

e.         ODHALOVÁNÍ PODVODNÝCH PLATEB

ZPRACOVÁVÁNÍ

Informace o nákupu, které nám poskytnete, spojujeme s dalšími informacemi, které získáme prostřednictvím našich externích poskytovatelů služeb v oblasti prevence rizik podvodů a podvodných plateb, abychom zajistili, že všechny nákupy jsou zákonné, nebo že naše výrobky nekupujete v rozporu s našimi všeobecnými podmínkami. To znamená, že v závislosti na výsledcích analýzy vašich informací můžeme odmítnout vaši objednávku nebo zamítnout vaši platbu. Jedná se o automatizovaný rozhodovací proces, který je požadován, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o prodeji.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Plnění smlouvy

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti

Kontaktní informace

Informace o chování a profilu

Informace o nákupu

Informace o zařízení

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Doba trvání smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace potřebujeme uchovávat pro případ jakýchkoli právních sporů týkajících se smlouvy.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Poskytovatelé řešení v oblasti rizik spojených s platbami
  • Poskytovatelé zpracování plateb
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení

f.          DODÁNÍ VÝROBKU

ZPRACOVÁVÁNÍ

Jakmile úspěšně podáte objednávku, použijeme vaše kontaktní údaje (adresa bydliště a/nebo dodací adresa) a další informace o nákupu k tomu, abychom vám objednané výrobky zaslali.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Plnění smlouvy

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti: Jméno

Kontaktní informace: Dodací adresa

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Doba trvání smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace potřebujeme uchovávat pro případ jakýchkoli právních sporů týkajících se smlouvy.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Poskytovatelé doručovacích služeb
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení

g.         ELEKTRONICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁSILKY

ZPRACOVÁVÁNÍ

Jedná se o službu, kterou na žádost spotřebitele poskytují naši Doručovací partneři.

Máte možnost sledovat svou zásilku, využijete-li služeb poskytovaných přímo našimi doručovacími partnery. Pro tento účel však vaše informace budeme moci s našimi doručovacími partnery sdílet pouze v případě, že k tomu dáte souhlas. Služba je hostovaná na platformě Doručovacího partnera. Pro tento účel byste si měli přečíst jeho Oznámení o ochraně osobních údajů týkající se zpracovávání vašich Osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Souhlas

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti

Kontaktní informace

Všechny informace, které přímo a dobrovolně možná poskytnete Doručovacímu partnerovi

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Podle ustanovení našeho Doručovacího partnera.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Poskytovatelé doručovacích služeb

h.         ANALÝZY OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ

ZPRACOVÁVÁNÍ

Potřebujeme vědět, jak si jako podnik stojíme. Je to v zájmu našich akcionářů, členů naší správní rady, našich zaměstnanců a našich partnerů. Za tímto účelem musíme analyzovat různé kategorie informací, abychom zjistili, jak se naše výrobky prodávají na různých trzích, co jsou oblíbené vlastnosti našich výrobků, co fungovalo a co nefungovalo v rámci našeho marketingu a reklamních kampaní, designu našich výrobků a distribuční strategie, designu našich webových stránek a celkové uživatelské zkušenosti, abychom mohli vytvořit, realizovat a vyhodnotit naši obchodní strategii.

To zahrnuje analýzu dat, abychom zjistili, jak uživatelé procházejí naše stránky a používají aplikaci, a mohli zlepšit uživatelské zkušenosti a zajistili, že nadále budete kupovat naše výrobky a komunikovat s námi na našich stránkách a v našich aplikacích.

Abychom pro vás jako jednotlivce minimalizovali rizika, budeme pro tyto účely používat pouze jedinečný identifikátor spotřebitele nebo IP adresu.

Více informací o tom, jak naši Poskytovatelé řešení v oblasti analýzy dat poskytují analytické služby s využitím vašich údajů, se dozvíte zde:

Shromažďování údajů v Adobe Analytics:

https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

Shromažďování údajů v Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti: Jedinečný identifikátor spotřebitele (pouze)

Informace o velikosti

Informace o nákupu

Informace o chování a profilu

Informace o komunitě

Informace o aktivitě

Informace o zařízení

Korespondence

Informace týkající se Creators Club (pouze pro členy Creators Club)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ   Při používání analytických služeb poskytovaných dodavateli uvedenými výše musíme uchovávat údaje po dobu specifikovanou těmito dodavateli. Dobu uchovávání údajů uvedenou těmito dodavateli můžete najít zde:

Adobe Analytics: 36 měsíců (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html )

Google Analytics: 38 měsíců

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

Po tuto dobu potřebujeme informace k vypracování přesné analýzy našich obchodních činností.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Potenciální kupující a investoři
  • Poskytovatelé obchodních konzultačních služeb
  • Poskytovatelé řešení v oblasti analýzy dat
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení

i.          ZÁKAZNICKÝ SERVIS

ZPRACOVÁVÁNÍ

Vaše Osobní údaje shromažďujeme proto, abychom vám na vaši žádost sdělili, kdy je výrobek, který se vám líbí, dostupný, a abychom mohli reagovat na vaše dotazy a obavy prostřednictvím různých komunikačních kanálů, které vám poskytneme.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti

Kontaktní informace

Informace o poloze

Informace o velikosti

Informace o nákupu

Korespondence

Informace týkající se Creators Club (pouze pro členy Creators Club)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Zákonná promlčecí lhůta. Informace potřebujeme uchovávat pro případ jakýchkoli právních sporů.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Poskytovatel zákaznického servisu
  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Prodávající partneři (připadá-li v úvahu)
  • Poskytovatelé doručovacích služeb
  • Poskytovatelé řešení v oblasti rizik spojených s platbami
  • Poskytovatelé zpracování plateb
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení

j.          PERSONALIZOVANÉ MARKETINGOVÉ ZPRÁVY ZASÍLANÉ E-MAILEM (přihlášení k odběru newsletteru)

ZPRACOVÁVÁNÍ

Marketingové zprávy, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat („personalizované“ zprávy), vám zasíláme na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli tím, že jste se přihlásili k odběru našeho e-mailového newsletteru, nebo proto, že jste s námi uzavřeli smlouvu. Pokud jde o zasílání „personalizovaných“ zpráv, sledujeme vaše online (a někdy podle okolností i offline) chování, a vaše chování analyzujeme pomocí analytických služeb, abychom co nejlépe vyhodnotili, které řady výrobků by vás mohly zajímat a z čeho byste mohli mít největší užitek. Z tohoto důvodu musíme shromažďovat různé kategorie vašich Osobních údajů. K pochopení vašeho chování, pokud jde o to, co se vám z našich různých produktových řad líbí a co se vám nelíbí, a ke zjištění dopadu (míry úspěšnosti) zpráv, které vám zasíláme, používáme různé analytické nástroje.

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Za tímto účelem můžeme shromažďovat vaše osobní údaje využitím různých technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke shromažďování informací o vašem zařízení. Další informace najdete v oddíle „r.   SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O VAŠEM ZAŘÍZENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE, PIXELŮ, TAGŮ A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ“.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Souhlas

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti

Kontaktní informace (má-li je adidas k dispozici)

Informace o poloze

Informace o velikosti (má-li je adidas k dispozici)

Informace o nákupu (má-li je adidas k dispozici)

Informace o chování a profilu (má-li je adidas k dispozici)

Informace o komunitě (má-li je adidas k dispozici)

Informace o sociálních sítích (má-li je adidas k dispozici)

Informace o aktivitě (má-li je adidas k dispozici)

Informace o zařízení

Informace o preferencích (má-li je adidas k dispozici)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ   Údaje uchováváme tak dlouho, dokud svůj souhlas se zasíláním e-mailů neodvoláte nebo nevznesete námitku proti našemu zpracovávání vašich Osobních údajů pro marketingové účely.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Poskytovatelé služeb e-mailového marketingu
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení

k.         PERSONALIZOVANÉ MARKETINGOVÉ ZPRÁVY ZASÍLANÉ E-MAILEM (na základě existující smlouvy)

ZPRACOVÁVÁNÍ

Marketingové zprávy, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat („personalizované“ zprávy), vám zasíláme na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v rámci kupní smlouvy. Pokud jde o zasílání „personalizovaných“ zpráv, sledujeme vaše online (a někdy podle okolností i offline) chování, a vaše chování analyzujeme pomocí analytických služeb, abychom co nejlépe vyhodnotili, které řady výrobků by vás mohly zajímat a z čeho byste mohli mít největší užitek. Z tohoto důvodu musíme shromažďovat různé kategorie vašich Osobních údajů. K pochopení vašeho chování, pokud jde o to, co se vám z našich různých produktových řad líbí a co se vám nelíbí, a ke zjištění dopadu (míry úspěšnosti) zpráv, které vám zasíláme, používáme různé analytické nástroje.

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Za tímto účelem můžeme shromažďovat vaše osobní údaje využitím různých technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke shromažďování informací o vašem zařízení. Další informace najdete v oddíle „XVIII.         SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O VAŠEM ZAŘÍZENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE, PIXELŮ, TAGŮ A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ“.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti

Kontaktní informace (má-li je adidas k dispozici)

Informace o poloze

Informace o velikosti (má-li je adidas k dispozici)

Informace o nákupu (má-li je adidas k dispozici)

Informace o chování a profilu (má-li je adidas k dispozici)

Informace o komunitě (má-li je adidas k dispozici)

Informace o sociálních sítích (má-li je adidas k dispozici)

Informace o aktivitě (má-li je adidas k dispozici)

Informace o zařízení

Informace o preferencích (má-li je adidas k dispozici)

Informace týkající se Creators Club (pouze pro členy Creators Club)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Údaje uchováváme tak dlouho, dokud nevznesete námi proti zpracovávání vašich Osobních údajů pro marketingové účely, včetně zasílání marketingových zpráv.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Poskytovatelé služeb e-mailového marketingu
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení

l.          CÍLENÉ ZPRÁVY NA REKLAMNÍCH PLATFORMÁCH TŘETÍCH STRAN

ZPRACOVÁVÁNÍ

Reklamní platformy třetích stran, jako je Facebook, Google, YouTube, Instagram atd. využíváme k tomu, abychom vám zasílali zprávy, které jsou zaměřené na vás, a to na základě vašeho chování a vzorců vyhledávání, ve specifických časech a místech těchto platforem, s cílem zvýšit účinnost našich reklamních kampaní. Využíváme řešení třetích stran, například Google Audience a Facebook Custom Audience, abychom naše kampaně a zprávy mohli lépe přizpůsobit našim zákazníkům. Vaše Osobní údaje sdílíme s reklamními platformami třetích stran. Tyto platformy se pokusí přizpůsobit vašemu profilu ve své databázi a určit optimální dobu a místo (stránka, kterou prohlížíte), aby vám ukázaly reklamu společnosti adidas. Potřebujeme také analyzovat potřebné informace, abychom zjistili, jaký dopad naše kampaně mají.

Více informací o tom, jak nám při dosažení tohoto cíle pomáhají naši Reklamní partneři, se dozvíte na jejich stránkách:

Personalizovaná reklama Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en

Zásady pro reklamy na Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

Informace o podobných okruzích uživatelů na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Smluvní podmínky pro vlastní okruhy uživatelů na Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Za tímto účelem můžeme shromažďovat vaše osobní údaje využitím různých technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke shromažďování informací o vašem zařízení. Další informace najdete v oddíle „XVIII.         SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O VAŠEM ZAŘÍZENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE, PIXELŮ, TAGŮ A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ“.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Souhlas

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti

Kontaktní informace (má-li je adidas k dispozici)

Informace o poloze

Informace o velikosti (má-li je adidas k dispozici)

Informace o nákupu (má-li je adidas k dispozici)

Informace o chování a profilu (má-li je adidas k dispozici)

Informace o komunitě (má-li je adidas k dispozici)

Informace o sociálních sítích (má-li je adidas k dispozici)

Informace o aktivitě (má-li je adidas k dispozici)

Informace o zařízení

Informace o preferencích (má-li je adidas k dispozici)

Informace týkající se Creators Club (pouze pro členy Creators Club)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Tyto informace uchováváme tak dlouho, dokud svůj souhlas neodvoláte.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Partneři v podobě reklamních agentur
  • Platformy na sociálních sítích
  • Poskytovatelé cílených reklamních služeb
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení

m.        SPRÁVA ČLENSTVÍ V CREATORS CLUB – PŘIPADÁ-LI V ÚVAHU

ZPRACOVÁVÁNÍ

Upozorňujeme, že tento oddíl se na vás vztahuje, pokud vstoupíte do klubu adidas Creators Club a stanete se jeho členem.

Stanete-li se členem adidas Creators Club, používáme vaše informace uvedené výše k tomu, abychom udržovali a spravovali vaše členství způsobem popsaným ve Všeobecných podmínkách klubu Creators Club.

Vaše Osobní údaje používáme zejména k těmto účelům:

a) výpočet vašich klubových bodů s cílem poskytnout vám odměny;

b) poskytnutí přístupu ke speciálním nabídkám a propagačním akcím;

c) odeslání pozvánek na exkluzivní akce;

d) umožnění přístupu k výrobkům z limitovaných edicí;

e) poskytnutí přístupu k prémiovým odběrům aplikace Runtastic, pokud na ně máte nárok;

f) uložení vaší doručovací adresy a platebních údajů s cílem zkrátit váš čas při placení online a v aplikaci;

f) ukládání vaší úplné historie objednávek, abyste k nim měli kdykoli přístup; a

g) možnost sledovat ze svého účtu doručení objednávky.

Využíváte-li své členské ID klubu Creators Club, získáváme informace, na základě nichž pro vás vypočítáváme bonusové body, například když nakoupíte v maloobchodních prodejnách značky adidas, které se akce účastní. Vaše údaje budeme sdílet s Partnery Creators Club, kteří poskytují určité odměny v souladu se Všeobecnými podmínkami klubu.

Coby člen klubu Creators Club budete od společnosti adidas dostávat marketingové zprávy. Pokud chcete odběr našich marketingových zpráv zrušit, najdete příslušné informace v oddíle „8.          Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?“.

Své členství v Creators Club můžete uplatnit také v aplikaci adidas. Používáte-li aplikaci adidas ve spojení se svým členstvím v Creators Club, pak v aplikaci používáme nabízená oznámení, abychom vám sdělili informace týkající se vašeho členství nebo reklamních aktivit a nabídek. Nabízená oznámení můžete kdykoli vypnout pomocí „Nastavení“ ve vašich mobilních zařízeních. Pokud však nabízená oznámení vypnete, budeme vám možná muset zasílat důležité zprávy týkající se vašeho členství e-mailem.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Plnění smlouvy

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o Creators Club

Informace o velikosti (má-li je adidas k dispozici)

Informace o nákupu (má-li je adidas k dispozici)

Informace o chování a profilu (má-li je adidas k dispozici)

Informace o komunitě (má-li je adidas k dispozici)

Informace o sociálních sítích (má-li je adidas k dispozici)

Informace o aktivitě (má-li je adidas k dispozici)

Informace o zařízení (má-li je adidas k dispozici)

Informace o preferencích (má-li je adidas k dispozici)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ   Doba trvání smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace potřebujeme uchovávat pro případ jakýchkoli právních sporů týkajících se smlouvy.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Potenciální kupující a investoři
  • Poskytovatelé obchodních konzultačních služeb
  • Poskytovatelé řešení v oblasti analýzy dat
  • Partneři Creators Club

n.         REGISTRACE SOUKROMÉ AKCE

ZPRACOVÁVÁNÍ

Pokud se zaregistrujete k námi organizované akci, na které je omezený počet míst, použijeme vaše Osobní údaje k tomu, abychom vám místo zarezervovali. Vaše Osobní údaje budou použity v souladu se Všeobecnými podmínkami, které se týkají dané akce.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Plnění smlouvy

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti

Kontaktní informace

Informace o poloze

Informace o aktivitě: veškeré informace, které o vás můžeme shromažďovat v den akce.

Informace týkající se Creators Club (pouze pro členy Creators Club)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Po dobu trvání akce a zákonné promlčecí lhůty pro případ jakýchkoli sporů.

PŘÍJEMCI       

  • Správce adidas organizující akci.
  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Partneři akce (připadá-li v úvahu)
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení (připadá-li v úvahu)

o.         REGISTRACE VEŘEJNÉ AKCE

ZPRACOVÁVÁNÍ

Často organizujeme akce, na které má přístup kdokoli. Osobní údaje používáme k tomu, abychom vás informovali o akcích, které vás zajímají.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti

Kontaktní informace

Informace o poloze

Informace o aktivitě: veškeré informace, které o vás můžeme shromažďovat v den akce.

Informace týkající se Creators Club (pouze pro členy Creators Club)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ  

Po dobu trvání akce + 36 měsíců, pokud se údaje týkající se určité akce používají pro účely ANALÝZY OBCHODNÍ ČINNOSTI.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správce adidas organizující akci.
  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Partneři akce (připadá-li v úvahu)
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení (připadá-li v úvahu)

p.         VÝZKUM A VÝVOJ VÝROBKŮ

ZPRACOVÁVÁNÍ

Analýzu provádíme s cílem zlepšit výzkum našich výrobků a služeb. Jedná se například o to, že vám klademe otázky v průzkumech, žádáme vás o zpětnou vazbu, žádáme vás o to, abyste naše výrobky otestovali a poskytli nám recenzi, žádáme jiné poskytovatele služeb, aby pro nás provedli průzkum trhu a výrobků, vyzkoušeli nové technologie v našem výrobku, při čemž můžeme shromažďovat Osobní údaje, abychom udrželi náskok před konkurencí. Tyto informace shromažďujeme na základě našeho „oprávněného zájmu“. Proto svou účastí v jakékoli recenzi výrobku nebo průzkumu souhlasíte s tím, že se jedná o náš oprávněný zájem. Pokud proti tomuto oprávněnému zájmu chcete vznést námitku, vaše informace anonymizujeme, takže se už nejedná o vaše Osobní údaje.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti (pouze v případě, že to vyžaduje projekt)

Kontaktní informace (pouze v případě, že to vyžaduje projekt)

Informace o poloze (pouze v případě, že to vyžaduje projekt)

Informace o velikosti

Informace o nákupu (pouze v případě, že to vyžaduje projekt)

Informace o chování a profilu (pouze v případě, že to vyžaduje projekt)

Informace o komunitě: jedná se o recenzi, kterou jste poskytli v jakémkoli dohodnutém formátu v době realizace projektu.

Informace o sociálních sítích (pouze v případě, že to vyžaduje projekt)

Informace o aktivitě (pouze v případě, že to vyžaduje projekt)

Informace o zařízení (pouze v případě, že to vyžaduje projekt)

Korespondence (pouze v případě, že to vyžaduje projekt)

Informace o preferencích

Informace týkající se Creators Club (pouze pro členy Creators Club)

Zdravotní údaje: pokud určitý projekt vyžaduje, abyste poskytli i zdravotní údaje, výslovně vás požádáme o souhlas.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ  

Po dobu trvání projektu a zákonné lhůty pro uchovávání stanovené na ochranu vašich práv duševního vlastnictví.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Potenciální kupující a investoři
  • Poskytovatelé obchodních konzultačních služeb
  • Poskytovatelé řešení v oblasti analýzy dat
  • Výrobci
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení

q.         PRÁVNÍ POVINNOST – SPOLUPRÁCE S DONUCOVACÍMI A REGULAČNÍMI ORGÁNY (VČETNĚ SOUDŮ)

ZPRACOVÁVÁNÍ

Pokud právní předpisy vyžadují, abychom vaše Osobní údaje poskytovali z důvodů ochrany národní a veřejné bezpečnosti, prevence trestné činnosti, vyšetřování a stíhání, boje proti praní peněz, soudních řízení, ochrany práv a svobod jiných osob a vymáhání občanskoprávních nároků, poskytneme všechny informace požadované příslušnými orgány či stranami v případě, že budeme přesvědčeni o zákonnosti takové žádosti. Možná vás na to nebudeme moci upozornit, pokud je takové upozornění protizákonné.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Právní povinnost

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Všechny kategorie osobních údajů, které požaduje donucovací orgán.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Po dobu vyžadovanou právními předpisy.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Místní a vnitrostátní vládní orgány, včetně daňových orgánů
  • Místní a vnitrostátní donucovací orgány
  • Místní a vnitrostátní justiční orgány

r.          SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O VAŠEM ZAŘÍZENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE, PIXELŮ, TAGŮ A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ“ (neboli „Oznámení o souborech cookie“)

Když navštívíte webové stránky adidas, ukládáme do vašeho prohlížeče kolekce dat, jako jsou mimo jiné soubory cookie, tagy, pixely, kontejnery tagů či majáky, s cílem získat informace o aktuální relaci procházení. Tyto technologie se na jiných webových stránkách často souhrnně označují „Soubory cookie“. Soubory cookie našim webovým stránkám také umožňují zapamatovat si po určitou dobu vaše činnosti a předvolby (např. přihlášení, jazyk, velikost písma a jiné preference zobrazení), takže je nemusíte znovu zadávat, kdykoli se na stránky vrátíte nebo přecházíte z jedné stránky na druhou. Soubory cookie používáme pro různé účely, což také znamená, že mají různý právní základ. Chcete-li správně pochopit, jak různé typy Souborů cookie používáme ke splnění různých účelů, přečtěte si informace uvedené dále.

ZPRACOVÁVÁNÍ

„POŽADOVANÉ“ – funkčnost webových stránek a zajištění obchodní činnosti.

„Požadované soubory cookie“ používáme k provozování našich webových stránek. K tomu patří ukládání jedinečného identifikátoru, jehož účelem je spravovat a identifikovat vás jako jedinečného návštěvníka našich stránek, aby vám mohly být poskytovány konzistentní a přesné služby. To znamená zajistit, že si budeme pamatovat výrobky, které jste uložili do svého košíku, nebo vaše jazykové předvolby. Tyto Soubory cookie se ukládají po dobu trvání vaší relace procházení. Bez těchto Souborů cookie si naše webové stránky nemůžete prohlížet správně.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem

ZPRACOVÁVÁNÍ

„FUNKČNÍ“ – vylepšení a lepší výkonnost webových stránek

„Funkční soubory cookie“ používáme k tomu, abychom neustále zlepšovali výkonnost našich webových stránek. To znamená, že údaje, které o vás shromažďujeme, používáme mimo jiné k těmto účelům:

  • Analýza webu – Na základě vašeho chování při procházení budeme analyzovat údaje s cílem zlepšit funkčnost a design našich webových stránek.
  • Míra reakcí na reklamu – Na základě toho, jak přistupujete na naše stránky, zjistíme míru reakcí na naši reklamu tím, že analyzujeme míru kliknutí na reklamu. Cílem je zlepšit účinnost reklamy zakoupené na externích stránkách.
  • Sledování přidružených firem – Našim přidruženým marketingovým partnerům nebo poskytovatelům služeb musíme poskytnout informace o tom, zda jste se na naše stránky dostali a zakoupili tam výrobky na základě návštěvy jejich stránek. To je požadováno proto, že jim za takové služby možná budeme muset poskytnout poplatek. Za tímto účelem budeme sdílet informace o vaší návštěvě, včetně informace o tom, které výrobky jste zakoupili.
  • Správa chyb – Zjišťujeme chyby, které se vyskytují na webových stránkách, abychom neprodleně zajistili odstranění chyb nebo problémů.
  • Testování designu – Abychom uživatelům zajistili konzistentní vzhled a dojem z webových stránek v aktuální a následující relaci, potřebujeme používat A/B testování nebo testování více variant.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Souhlas

ZPRACOVÁVÁNÍ

„MARKETING“ – XII. CÍLENÉ ZPRÁVY NA REKLAMNÍCH PLATFORMÁCH TŘETÍCH STRAN a reklama.

Používáme „Marketingové soubory cookie“, které nám poskytují naši reklamní partneři s cílem zajistit, že naše reklamní poselství se vám zobrazí ve správný čas a na správném místě. Tyto Soubory cookie jsou trvalé, nicméně časově omezené.  Tyto Soubory cookie obsahují jedinečný klíč k rozlišení návyků jednotlivých uživatelů při prohlížení nebo ukládají kód, který lze převést do souboru návyků nebo preferencí při prohlížení s využitím informací uložených jinde. Tyto Soubory cookie používáme také s cílem omezit uživateli počet zobrazení konkrétní reklamy na určitých webových stránkách a s cílem zjistit účinnost kampaní. Identifikátor, uložený těmito Soubory cookie, je poskytován našimi partnery. V našich systémech tentýž identifikátor nemůžeme používat. Tyto Soubory cookie používáme také k reklamám, které odpovídají vaší zeměpisné poloze, například s cílem upozornit vás na nejbližší prodejnu, kde by mohl být dostupný výrobek, který si prohlížíte.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Souhlas

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o zařízení

Informace o poloze

Informace o chování a profilu: tyto informace shromažďujeme sledováním vašeho chování při procházení

Informace o preferencích (má-li je adidas k dispozici)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Soubory cookie, pixely, tagy a další podobné technologie používané ke shromažďování informací o vašem zařízení a informace o chování při procházení se ukládají ve vašem prohlížeči po dobu dané relace nebo dokud nevymažete nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči.

Údaje, které získáme prostřednictvím souborů cookie vztahujících se k jiným účelům, budou uchovávány po dobu trvání takového účelu.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Poskytovatelé zajišťující správu stránek
  • Poskytovatelé obchodních konzultačních služeb
  • Poskytovatelé řešení v oblasti analýzy dat
  • Partneři v podobě reklamních agentur
  • Platformy na sociálních sítích
  • Poskytovatelé cílených reklamních služeb

Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, aby se soubory cookie odstranily nebo aby se zabránilo uložení některých souborů cookie na vašem počítači nebo mobilním zařízení bez vašeho výslovného souhlasu. V části „Nápověda“ ve vašem prohlížeči by měly být informace o tom, jak můžete spravovat nastavení svých souborů cookie.

Informace o tom, jak to funguje v případě vašeho prohlížeče, najdete zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flashové soubory cookie): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Aplikace Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Informace, které vám pomohou lépe pochopit, jak funguje reklama založená na Souborech cookie a jak můžete spravovat svá nastavení Souborů cookie, najdete také na těchto webových stránkách:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Odhlášení reklamy na webových stránkách Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Více informací o právních předpisech, kterými se řídí používání Souborů cookie, najdete zde: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

s.         ZÍSKÁNÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

ZPRACOVÁVÁNÍ

Vybízíme vás, abyste nám své snímky prostřednictvím platforem sociálních sítí poskytovali podle konkrétních pokynů, například s uvedením hashtagu „#yesadidas“. Snímky, které nám poskytnete, použijeme pro naše sdělení v rámci kampaně. Práva na vaše snímky získáme na základě licenční smlouvy ve formě našich všeobecných podmínek. Odešlete-li nám své snímky prostřednictvím platforem sociálních sítí, souhlasíte s tím, že je můžeme používat způsobem popsaným v licenční dohodě.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Plnění smlouvy

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o totožnosti: váš správce sociálních sítí

Informace o komunitě: snímky, videa, komentáře, zvukové nahrávky a další soubory poskytované přes platformy sociálních sítí propagujících značku adidas

Informace ze Sociálních sítí

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Po dobu trvání licenční smlouvy a zákonné promlčecí lhůty pro případ jakýchkoli sporů.

PŘÍJEMCI       

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG
  • Partneři akce (připadá-li v úvahu)
  • Partneři pro podporu uživatelského obsahu
  • Partneři v podobě reklamních agentur
  • Platformy na sociálních sítích
  • Poskytovatelé cloudových IT řešení (připadá-li v úvahu)

t.          NABÍZENÁ OZNÁMENÍ (komunikace v rámci aplikace)

ZPRACOVÁVÁNÍ

Když používáte aplikaci adidas, využíváme nabízená oznámení v této aplikaci ke komunikaci s vámi za účelem uvedeným v tomto Oznámení. Patří sem informace, které se týkají účelů vycházejících z Plnění smlouvy (například vašeho nákupu). Nabízená oznámení můžete kdykoli vypnout pomocí „Nastavení“ ve vašich mobilních zařízeních. Pokud však nabízená oznámení vypnete, budeme vám možná muset zasílat důležité zprávy týkající se vašeho prodeje e-mailem. 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ        

Informace o zařízení

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Po dobu, kdy používáte aplikaci a nemáte vypnuta Nabízená oznámení.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ         

  • Správci údajů společnosti adidas
  • Dceřiné a přidružené firmy společnosti adidas AG

6.         Co adidas dělá, když vaše Osobní údaje předáváme mimo EU/EHP?

V závislosti na činnosti v oblasti zpracování Osobních údajů sdílíme vaše Osobní údaje s různými „Kategoriemi příjemců“. Pokud má příjemce sídlo mimo EU/EHP, zavedli jsme nezbytná opatření, jako je podpis standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí nebo výběr poskytovatelů, kteří mají certifikát v rámci štítu na ochranu soukromí EU–USA a Švýcarsko–US a dodržují jej.

7.         Jak vaše Osobní údaje zabezpečujeme?

Provádíme odpovídající technická a organizační opatření s cílem řešit rizika, která souvisejí s naším používáním vašich Osobních údajů, k nimž patří ztráta, změna nebo neoprávněný přístup k vašim Osobním údajům, a která vás opravňují uplatnit svá práva. Od našich poskytovatelů služeb požadujeme na základě smluvních ujednání totéž. Měli byste však vědět, že jakýkoli přenos vašich Osobních údajů přes internet probíhá na vaše vlastní riziko. Vaše Osobní údaje můžeme chránit pouze po dobu, kdy je máme.

8.         Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Podle GDPR a příslušných uplatnitelných zákonů na ochranu osobních údajů v zemích EU/EHP máte práva, jak jsou uvedena a vysvětlena níže. Před zpracováním žádostí potřebujeme potvrdit vaši totožnost. Pokud žádost odmítneme z právních důvodů, sdělíme vám důvod.

 1. Ohledně všech dotazů týkajících se vašeho soukromí a osobních údajů nás prosím kontaktujte v části „OBRAŤTE SE NA ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY“ prostřednictvím NÁPOVĚDY.

 1. Uplatnění práv v souvislosti s osobními údaji v APLIKACI adidas:

 • Pokud chcete získat kopii svých osobních údajů, odstranit svůj účet a všechny osobní údaje v držení společnosti adidasnebo získat přenosný soubor, abyste jej mohli sdílet s jinou společností, přejděte prosím do části  „SPRÁVA ÚČTU“ v „NASTAVENÍ“ účtu. Vaše žádost musí obsahovat dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, zda jste osoba, o které jsme získali osobní údaje, což může zahrnovat vaši e-mailovou adresu a příjmení.

 1. Uplatnění práv v souvislosti s osobními údaji na webových stránkách adidas:

 • Pokud chcete získat kopii svých osobních údajů, odstranit své osobní údaje nebo získat přenosný soubor , abyste jej mohli sdílet s jinou společností, klikněte prosím na odkaz „Nastavení údajů“ v zápatí níže. Vaše žádost musí obsahovat dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, zda jste osoba, o které jsme získali osobní údaje, což může zahrnovat vaši e-mailovou adresu a příjmení.

Obraťte se prosím na místní dozorový úřad ohledně práv podle GDPR a zjistěte, co tato práva znamenají.

VAŠE PRÁVA  

I.          Získat kopii svých osobních údajů

Máte právo na získáni kopie osobních údajů, pokud to nemá negativní dopad na jiné osoby.

II.         Získat přístup k informacím týkajících se vašich Osobních údajů

Máte právo vědět, zda vaše Osobní údaje používáme či nikoli, a také máte právo znát tyto informace: a) proč máme vaše Osobní údaje; b) které kategorie údajů máme; c) jak s vašimi Osobními údaji nakládáme; d) kdo má k vašim Osobním údajů přístup (a kde se nachází); e) kam mohou být vaše Osobní údaje předány; f) jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme; g) pokud jste své Osobní údaje neposkytli přímo nám, jak jsme je získali; h) vaše práva vyplývající z platných právních předpisů a možnost omezit zpracovávání Osobních údajů; i) zda vaše Osobní údaje používáme k automatizovanému rozhodování; a j) v některých případech máte právo vědět, jak automatizované rozhodování probíhá, pokud na vás má takové rozhodnutí významný dopad.

III.        Ujistit se, že vaše Osobní údaje jsou správné

Máte právo ujistit se, že údaje, které používáme, jsou přesné.

IV.        Nechat své Osobní údaje vymazat

Máte právo požádat nás, abychom vaše Osobní údaje vymazali: a) pokud je pro konkrétní účel, jako je smlouva nebo zákonný požadavek, už nepotřebujeme; nebo b) pokud odvoláte svůj souhlas, jestliže jsme vás o něj pro shromažďování vašich Osobních údajů požádali; nebo c) pokud vznesete námitku proti našemu používání vašich Osobních údajů na základě námi uvedeného oprávněného zájmu, včetně činností souvisejících s přímým marketingem, pakliže nejsme schopni prokázat naléhavou potřebu oprávněného zájmu.

V.         Omezit způsob, jakým vaše Osobní údaje používáme

Máte právo přimět nás, abychom vaše Osobní údaje používali určitým způsobem, když: a) se domníváte, že nepoužíváme správné Osobní údaje; b) nechcete, abychom vaše Osobní údaje vymazali, ale zároveň se domníváte, že nedodržujeme právní předpisy; c) proti nám chcete vznést právní námitku, ale my chceme údaje vymazat; nebo d) napadnete naše vysvětlení týkající se toho, že údaje používáme na základě „oprávněného zájmu“. Pokud se vám podaří omezit způsob, jakým vaše Osobní údaje používáme, pak vaše Osobní údaje budeme používat pouze s vaším souhlasem, nebo pokud to vyžadují právní předpisy.

VI.        Získat přenositelný soubor, abyste své Osobní údaje mohli sdílet s jinou společností

Máte právo získat přenositelný soubor, který obsahuje Osobní údaje, jež jste nám poskytli v případě, že právním základem je buď souhlas, nebo plnění smlouvy. Soubor bude obsahovat Osobní údaje, které jste nám aktivně a vědomě poskytli, včetně údajů, které nám byly poskytnuty pasivně při používání našich služeb nebo výrobků.

VII.       Odvolat svůj souhlas

Používáme-li vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoli změnit názor a svůj souhlas odvolat.

VIII.      Vznést námitku proti tomu, jak vaše Osobní informace zpracováváme na základě „Oprávněného zájmu“

Zpracováváme-li vaše Osobní údaje na základě „Oprávněného zájmu“, můžete uplatnit právo vyjádřit nesouhlas a přimět nás, abychom vaše Osobní údaje přestali za tímto účelem zpracovávat. Můžeme však mít závažné důvody pro to, abychom i přes vaši námitku vaše Osobní údaje dál zpracovávali. V takových případech vám poskytneme vysvětlení. Každopádně však vaši námitku budeme respektovat a uplatníme ji, pokud souvisí s účely přímého marketingu.

IX.        Napadnout rozhodnutí vytvořené naším automatizovaným rozhodovacím procesem

Používáme-li nástroje či postupy automatizovaného rozhodování, které přinesou výsledek s právními účinky (například Odhalování podvodných plateb), máte právo porozumět použité logice, významu a možným důsledkům tohoto procesu. Máte rovněž právo požádat o lidský zásah, a to zejména v případě, že je automatizovaný rozhodovací proces použit pro uzavření smlouvy s námi. Naše rozhodnutí můžete napadnout vyjádřením svého názoru.

X.         Podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů

Pokud nejste spokojeni s tím, jak vaše Osobní údaje zpracováváme nebo jak jsme reagovali na vaše práva zde uvedená, máte právo podat proti nám stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.         Otázky, stížnosti a pomoc – kdo a jak se na něj může obrátit?

Zákaznický servis adidas

ZÁKAZNICKÝ SERVIS: https://www.adidas.cz/pomoc

Tým Ochrany osobních údajů a Pověřenec pro ochranu osobních údajů adidas

DataProtection@adidas.com

Global Privacy | Data Protectio Officer

adidas AG

Adi-Dassler-Strasse 1

91074 Herzogenaurach

Německo

Dozorové úřady pro ochranu osobních údajů

Hlavní dozorový úřad pro adidas

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

poststelle@lda.bayern.de

+49 (0) 981 53 1300

Promenade 27

91522 Ansbach

Německo

https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html

Váš místní dozorový úřad v rámci EU/EHP

Podrobné informace týkající se vašeho místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů najdete zde:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

10.       Aktualizace a oznámení o aktualizaci

Oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně revidujeme a aktualizujeme, aby v něm byly zahrnuty všechny změny vyplývající z našich každodenních obchodních činností. Chcete-li zjistit, kdy jsme provedli poslední změny, můžete se podívat na datum Oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud provedeme zásadní změny, o nichž byste měli vědět, oznámíme vám to.

11.       Příjemci údajů společnosti adidas

Seznam příjemců údajů společnosti adidas, kteří zpracovávají vaše osobní údaje pod správci údajů společnosti adidas, najdete v pokynech uvedených dále. Tento seznam se v případě potřeby může měnit.

SPOLEČNOST SLUŽBY

adidas International Marketing B.V.   Provozování webového obchodu a marketingové služby

 • Demandware Inc.| USA - Hosting webových stránek
 • Adyen | Nizozemsko - Zpracování plateb
 • InfoSys Technologies Ltd. | Indie, EPAM | Bělorusko - Vývoj webových stránek
 • Adobe Analytics | Irsko, Google Analytics | USA - Webová analýza
 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA - Analýza sociálních sítí
 • Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael - Analýza mobilních aplikací
 • Medallia Inc. | USA, Qualtrics LLC | USA       Net Promoter Score
 • act.3 | Německo, cip Trademarketing GmbH | Německo - Event Management
 • Neolane Ltd. | Francie - Marketing
 • Batterii LLC | USA - Znalosti spotřebitelů
 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Nizozemsko, IRIS | Austrálie - Agentury CRM
 • Olapic, Inc. | USA - Influencer Marketing
 • přidružené firmy adidas | globálně - Řízení vztahů se zákazníky
 • Teleperformance | Německo - Zákaznický servis
 • DHL | Německo - Dodání výrobků
 • Feedzai | Německo - Předcházení podvodům
 • PayPal | USA - Platební služby
 • Apple Pay, Google Pay | USA - Mobilní platby
 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA - Interakce na sociálních sítích
 • Twitter | USA - Interakce na sociálních sítích
 • Google | USA - Interakce na sociálních sítích
 • Runtastic | Rakousko - Komunita pro zdraví a fitness
 • Google Analytics | USA - Analýza
 • Adobe Analytics | USA - Analýza
 • Anatwine Limited | Spojené království - Zkušenosti spotřebitelů
 • MediaCom | Spojené království - Reklamní partner
 • Salesforce - CRM software | Analýza dat
 • Wunderman - Služby v oblasti e-mailového marketingu

V případě, že vaše osobní údaje mohou prostřednictvím platforem adidas, aplikací či jinde používat pro své vlastní účely správci údajů mimo společnost adidas, zjistěte si v jejich oznámení o ochraně osobních údajů, jak vaše osobní údaje zpracovávají.