SMLUVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI adidas

 

Tyto smluvní podmínky společnosti adidas obsahují následující části: 1. Úvod, 2. Kupní podmínky, 3. Používání webu, 4. Ostatní, a dále také podmínky týkající se konkrétních otázek v souvislosti s jakýmikoli zásadami nebo dokumenty, na něž je zde uveden odkaz.

 

1. ÚVOD

Stránky www.adidas.cz (dále „web“) vlastní a/nebo provozuje společnost adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nizozemsko (dále „adidas/my/nám“), nebo jsou provozovány jménem společnosti adidas .

Pokud zadáte objednávku prostřednictvím tohoto webu, bude mezi vámi a námi uzavřena kupní smlouva, která se řídí těmito smluvními podmínkami adidas a konkrétně níže uvedenými kupními podmínkami.

adidas AG je mateřskou společností skupiny adidas Group, která zahrnuje několik přidružených společností, mezi něž patří také adidas International Trading B.V.

 

2. KUPNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si prosím pozorně tyto kupní podmínky před online nákupem našich produktů na webu „adidas . Vezměte na vědomí, že tyto kupní podmínky doplňují podmínky obsažené na stránkách, na které je uveden odkaz v těchto kupních podmínkách.

2.1 Kdy tyto kupní podmínky platí?

Tyto kupní podmínky se vztahují na všechny nabídky a smlouvy týkající se prodeje a dodání produktů od společnosti adidas . Jinými slovy, s těmito kupními podmínkami také souhlasíte, pokud (i) objednáte cokoli na našem webu „adidas nebo (ii) na jakémkoliv webu propojeném s naším webem (společně „web“) nebo pokud přijmete nabídku od společnosti adidas . Od těchto kupních podmínek je možné se odchýlit pouze s písemným souhlasem společnosti adidas .

 

2.2 Produkty

Společnost adidas má různé typy produktů. Mohou mezi ně patřit produkty zcela navržené společností adidas , což znamená produkty kompletně navržené a vytvořené společností (dále „standardní produkty“), a produkty, které jsou sice navrženy společností adidas , ale vy si je můžete přizpůsobit nebo upravit výběrem materiálu nebo barev podle vlastních představ (dále „přizpůsobené produkty“), společně označované jako produkty.

 

Produkty si můžete přizpůsobit, jestliže si vyberete produkt navržený společností adidas a upravíte jej vlastním přizpůsobením. Přizpůsobení znamená přidání čísla a jména vašeho oblíbeného hráče, vašeho vlastního čísla a jména, jména vašeho domácího zvířete nebo v podstatě čehokoli (v souladu s bodem 2.11).

Mimo to můžete také doladit nebo navrhnout vlastní produkty mi adidas výběrem vlastních barev a v některých případech i vlastního materiálu. Pomocí nástroje přizpůsobení mi adidas můžete také přidat své jméno, číslo, znak nebo vlajku.

 

2.3 Požadavky na uzavření smlouvy se společností adidas

Chcete-li nakupovat produkty prostřednictvím našeho webu, musíte být starší 16 let.

Na našem webu můžete objednávat pouze jako spotřebitel, nikoli jako prodejce.

Ručíte za správnost a úplnost informací poskytnutých společnosti adidas s v žádosti nebo objednávce.

 

2.4 Jakým způsobem je s vámi uzavřena smlouva?

 

2.4.1 Vznik smlouvy týkající se standardních produktů

Veškeré informace na tomto webu jsou pouze výzvou k jednání. Jinak řečeno, informace nejsou nabídkou nebo závaznou smlouvou. Souhlasíte s tím, že vaše objednávka je nabídkou ke koupi produktů uvedených v objednávce.

Společnost adidas je oprávněna kdykoli předem prověřit objednávku a/nebo odmítnout objednávku bez udání důvodu a bez závazků vůči vám. Pokud společnost adidas do deseti pracovních dnů objednávku nepotvrdí, je tato považována za odmítnutou.

Veškeré vámi zadané objednávky musejí být odsouhlaseny společností adidas . Můžeme se dle vlastního uvážení rozhodnout, že vaši objednávku odmítneme. Vaši objednávku můžeme odmítnout například v těchto případech:

 

 1. jestliže produkty, které jsou zobrazené na webu, nejsou dostupné;
 2. jestliže se nám nepodaří získat autorizaci vaší platby;
 3. jestliže se k produktu vztahují omezení toho, kam jej lze zaslat;
 4. jestliže produkty, které jsou na webu zobrazené, obsahují zjevné chyby, například nesprávnou cenu nebo jiný nesprávný popis.

Po zadání objednávky vám zašleme e-mail s potvrzením objednávky, včetně čísla objednávky a podrobností o objednaných produktech a doručovací službě, s výjimkou případů, kdy se objednávka týká přizpůsobených produktů uvedených v bodě 2.4.2 níže. K přijetí vaší objednávky a vzniku kupní smlouvy na standardní produkty mezi vámi a společností adidas dojde pouze v případě, že:

 1. obdržíte e-mail od společnosti adidas , který potvrzuje odeslání standardních produktů z našeho skladu;
 2. obdržíte potvrzení od přepravce, že jsou pro vás standardní produkty připraveny k vyzvednutí, pokud jste zvolili možnost vyzvednutí standardních produktů v obchodě adidas nebo kanceláři dopravce, nebo že dopravce uložil standardní produkty v místě vyzvednutí;
 3. obdržíte sdělení od společnosti adidas , že jsou pro vás standardní produkty připraveny k vyzvednutí ve vybrané prodejně adidas , pokud jste zvolili možnost vyzvednutí standardních produktů v obchodě adidas.

 

Mějte prosím na paměti, že možnost rezervace standardního produktu na webu a jeho zakoupení v místním obchodě adidas je k dispozici pouze ve vybraných obchodech adidas , jak je uvedeno během nákupu na webu. Pokud si rezervovaný produkt zakoupíte, uzavíráte kupní smlouvu s vybraným místním maloobchodním prodejcem adidas . To znamená, že produkt můžete vrátit pouze do toho obchodu, v němž jste ho koupili. Níže uvedená ustanovení 2.13, 2.14 a 2.15 potom neplatí, jelikož se vztahují pouze na vrácení standardních produktů zakoupených prostřednictvím webu.

Společnost adidas má a plně si vyhrazuje právo odmítnout přijetí jakékoli objednávky, která podle jejích poznatků nebo odůvodněného podezření byla vytvořena pomocí nebo se zapojením nějakého softwaru, robotu, prohledávacího modulu, pavouka nebo jiného automatizovaného způsobu či zařízení.

2.4.2 Vznik smlouvy týkající se přizpůsobených produktů:

Po zadání objednávky na nákup přizpůsobených produktů (včetně produktů mi adidas) vám zašleme e-mailem potvrzení objednávky. Přijetí vaší objednávky a vznik kupní smlouvy na přizpůsobené produkty mezi vámi a společností adidas se uskuteční ve chvíli, kdy obdržíte zprávu od společnosti adidas s potvrzením vaší objednávky.

 

2.5 Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává majetkem společnosti adidas , dokud nám nezaplatíte všechny příslušné částky vyplývající z jakékoliv smlouvy v plné výši, včetně úhrady nákladů, a to i v případě, že se vztahují k dřívějším nebo pozdějším dodávkám, nebo v případě dodávek dílčích. Nesmíte produkty prodat, disponovat jimi nebo je zatížit břemenem dříve, než přejdou do vašeho vlastnictví.

 

2.6 Kvalita a údržba produktů

Menší rozdíly v barvě a dalších odchylky jsou možné v důsledku různých způsobů snímání obrazu, zobrazovací technologie nebo jiných technických důvodů. Společnost adidas není za tyto odchylky a rozdíly odpovědná.

Společnost adidas upozorňuje, že pokyny k čištění a údržbě jsou vytištěny na štítcích produktů. Společnost adidas není odpovědná za žádné škody v důsledku nesprávného zacházení s produkty, včetně zacházení v rozporu s těmito pokyny.

 

2.7 Zrušení objednávky

Vzhledem k tomu, že vaši objednávku začínáme zpracovávat ihned po jejím odeslání, nelze objednávku zrušit.

 

2.8 Cena

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Společnost adidas si vyhrazuje právo provádět změny cen a produktů před zadáním vaší objednávky.

Společnost adidas si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit nebo ukončit jakékoli speciální nabídky nebo slevy.

Společnost adidas účtuje náklady na dodání. Náklady na dodání se u každého produktu a typu dodání liší. Dodání může být „expresní doručení“, „standardní doručení“, „doručení mi adidas“ a „kombinované doručení“ (standardní a jednoduše přizpůsobené produkty bez produktů mi adidas).

Pro další podrobnosti o nákladech klikněte prosím sem , sekce „Doručení“ na našem webu. Tyto náklady budou, pokud je to relevantní, účtovány samostatně, upřesněny a přičteny k celkové částce objednávky.

 

2.9 Způsoby platby

Informace o dostupných platebních metodách naleznete na našem webu.

Společnost adidas provádí individuální kontrolu důvěryhodnosti v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti adidas . V závislosti na výsledcích této kontroly si společnost adidas vyhrazuje právo určité způsoby platby odmítnout.

 

2.10 Fakturace

Pokud se rozhodneme, že vystavíme nebo zpřístupníme fakturu, nebo pokud to vyžadují platné právní předpisy, vyhrazuje si společnost adidas právo vydat nebo zpřístupnit fakturu v elektronické podobě a vy s takovou formou fakturace souhlasíte.

 

2.11 Zvláštní aspekty přizpůsobených produktů

Chcete-li přizpůsobit svůj produkt a upravit ho dle individuálních požadavků, můžete přidat svůj vlastní text. Můžete přidat své jméno, vybrat hráče a číslo nebo můžete zapojit vlastní kreativitu. Zachovejte prosím slušnost. Vyhrazujeme si právo odstranit nevhodné výrazy a použití obchodních značek. Mějte také na paměti, že náš systém nepodporuje používání některých speciálních znaků.

Žádáme vás, abyste nepoužívali, nenahrávali, nepředkládali, nekopírovali ani jinak nezveřejňovali žádná jména, slova nebo fráze spadající do některé z níže uvedených kategorií:

 1. skládají se nebo obsahují název výrobku, služby, společnosti, organizace nebo události, které patří někomu jinému;
 2. skládají se nebo obsahují jméno nebo přezdívku známé osobnosti (žijící nebo po smrti);
 3. porušují nebo mohou porušovat práva související s ochrannými známkami třetích stran nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví;
 4. vyhrožují, podněcují k násilí, jsou urážlivé, obscénní, diskriminační, pobuřující, pornografické či jinak nezákonné.

Společnost adidas si vyhrazuje právo zamítnout všechna jména, slova nebo fráze (či jejich kombinace), které spadají do kterékoli z výše uvedených kategorií nebo které jsou jinak nepřijatelné pro společnost adidas . To bude mít za následek zrušení objednávky. Dále tímto vznikne společnosti adidas nárok na náhradu ve výši hodnoty objednaného zboží.

 

Vezměte prosím na vědomí, že zadáním objednávky svých přizpůsobených produktů souhlasíte s tím, že:

 1. potvrzujete a zaručujete, že všechny názvy, slova nebo fráze, které používáte, nahráváte, předkládáte, kopírujete nebo jinak zveřejňujete za účelem použití na vašem přizpůsobeném produktu, nespadají do žádné z výše uvedených kategorií;
 2. odškodníte společnost adidas a její přidružené společnosti za veškeré náklady, výdaje, škody, ztráty a závazky, které společnost adidas nebo společnosti přidružené vynaloží nebo utrpí v důsledku použití jakýchkoliv jmen, slov nebo frází použitých, nahraných, předložených, kopírovaných nebo jinak vámi zveřejněných (včetně použití na vašich přizpůsobených produktech);
 3. udělujete společnosti adidas a společnostem přidruženým nevýhradní, neodvolatelné, bezplatné, celosvětové právo, ke kterému lze v plném rozsahu udělovat sublicence, k používání, reprodukování, zveřejňování a upravování jmen, slov nebo frází, které odešlete pro účely realizace vaší objednávky.

Pokud objednávka obsahuje produkty vyrobené nebo upravené dle přání zákazníka, jinými slovy přizpůsobené produkty, nebudete mít žádnou dobu na rozmyšlení, žádné právo na odvolání, právo na vrácení nebo ukončení (viz § 6:230p, písmeno f, bod 1 Nizozemského občanského zákoníku).

 

2.12 Doručení

Společnost adidas provede doručení na vámi uvedenou adresu v rámci České republiky. Společnost adidas může doručovat pouze na adresy domácností nebo kanceláří, nebo pokud jste se rozhodli pro vyzvednutí produktů v obchodě adidas , na adresu příslušného obchodu adidas . Společnost adidas vám tuto skutečnost potvrdí e-mailem, kterým vás bude informovat, že produkty jsou připraveny k vyzvednutí.

Doručení bude prováděno v pracovních dnech, mimo státní svátky ve vaší zemi nebo v oblasti, v níž se nachází náš sklad adidas . Vezměte proto v úvahu veškeré státní, oblastní a místní svátky v zemi vašeho bydliště a ve městě Rieste, Německo (adresa skladu adidas ). Státní svátky se mohou lišit podle země a roku. Doporučujeme, abyste si ověřili státní svátky a získali tak lepší odhad dodacích lhůt.

Pro podrobnější informace o dodacích lhůtách si zkontrolujte specifikace pro různé typy doručení, jako jsou „expresní doručení“, „standardní doručení“, „doručení přizpůsobených produktů“ a „doručení mi adidas“, kliknutím sem, sekce „Doručení“ na našem webu. Vezměte prosím na vědomí, že dodací lhůty jsou pouze orientační a nejsou proto považovány za přesný termín dodání. Pouhá skutečnost, že byla překročena dodací lhůta, vás neopravňuje k náhradě škody. Bez ohledu na to společnost adidas přijímá omezený závazek, že v nepravděpodobném případě zpoždění u expresního doručení nahradí kompletní náklady na expresní doručení.

Vezměte prosím na vědomí, že přizpůsobené produkty mají různé dodací lhůty. Přidání textu k produktu zabere nějaký čas. To znamená, že dodání vaší kompletní objednávky standardních a přizpůsobených produktů bude trvat až o tři dny déle. Chtěli bychom zdůraznit, že dodání přizpůsobených produktů mi adidas proběhne odděleně od ostatních produktů, které jste objednali, a trvá přibližně 4–6 týdnů. Pro podrobnější informace si prosím ověřte dodací lhůty ve vaší zemi kliknutím sem.

Společnost adidas je oprávněna, pokud je to přiměřeně možné, rozdělit dodávku tak, abyste obdrželi objednané produkty co nejdříve. S rozdělením dodávky nejsou spjaty žádné další náklady. Avšak v případě, že rozdělení dodávky požadujete vy, může společnost adidas účtovat dodatečné náklady na dodání. Každá rozdělená dodávka představuje samostatnou prodejní smlouvu. Jestliže má společnost adidas zpoždění s dodáním části objednávky nebo je část objednávky poškozena, neopravňuje vás to ke zrušení žádné další části objednávky.

V nepravděpodobném případě, že po uzavření kupní smlouvy nemůže společnost adidas dodat objednaný produkt a není za tuto situaci odpovědná, je společnost adidas oprávněna kupní smlouvu vypovědět. Společnost adidas vás bude samozřejmě okamžitě informovat a vrátí veškeré platby.

 

2.13 Vaše právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo od této smlouvy do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je v délce čtrnácti dnů od data, kdy jste se vy nebo vámi stanovená třetí strana, která není dopravcem, stali držitelem zboží nebo (v případě smlouvy na několik kusů zboží, které jste si objednali v rámci jedné objednávky a které jsou doručovány samostatně) kdy došlo k doručení poslední části zboží nebo (v případě smlouvy na doručení položky složené z několika dílčích dodávek nebo položek) kdy došlo k doručení poslední části nebo poslední položky.

Chcete-li právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte nás informovat (na adrese: adidas International Trading BV, skr. poczt. Nr 315, ul. Targowa 73, Warsaw, 03-700, Poland) tak, že zašlete jednoznačné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail), v němž uvedete své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený k těmto smluvním podmínkám jako Příloha 1, ale není to vaší povinností. Od nabídky na uzavření smlouvy můžete odstoupit také elektronicky tak, že vyplníte explicitní prohlášení o odstoupení od smlouvy na našem webu: https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=CZ&brand=adidas&language=cs. Využijete-li tuto možnost, přijetí vašeho odstoupení od smlouvy o objednávce vám obratem potvrdíme e-mailem.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musíte nás před jejím uplynutím informovat o tom, že uplatňujete právo na odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás dostali, včetně poštovného a balného (s výjimkou dodatečných poplatků vyplývajících z toho, že jste zvolili jiný způsob doručení než námi nabízený nejlevnější, standardní způsob doručení), okamžitě a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data, kdy obdržíme oznámení o odstoupení od této smlouvy. K vrácení peněz použijeme stejný způsob platby, který jste použili při původní transakci, pokud se s vámi nedohodneme na jiném způsobu. Za takové vrácení peněz vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme pozdržet, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili – podle toho, která možnost nastane dříve.

Poneseme náklady na vrácení zboží (viz bod 2.15 níže).

Zboží musíte poslat zpět nebo odevzdat okamžitě, ale v žádném případě ne později než čtrnáct (14) dnů od data, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy (adidas International Trading BV, CDC Rieste, Hildesheimer Straße 2–10, 49597 Rieste, Německo). Lhůta se považuje za splněnou, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů.

Zaplatit musíte pouze případné snížení hodnoty zboží, pokud ke snížení jeho hodnoty došlo v důsledku nevhodného zacházení na vaší straně při zjišťování povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Výjimky z vašeho práva na odstoupení od smlouvy

Zákonné právo na odstoupení od smlouvy nemáte v případě smluv ohledně:

 1. doručení zboží vyrobeného podle vašich vlastních specifikací nebo zjevně upraveného podle vašich osobních potřeb; a/nebo
 2. doručení zboží, u něhož vrácení není namístě ze zdravotních či hygienických důvodů nebo u něhož byla po doručení odstraněna pečeť.

- Konec podmínek pro odstoupení od smlouvy -

 

Pro využití vašeho práva na odstoupení od smlouvy lze využít některou z následujících jednoduchých (nikoliv však povinných) možností:

 1. Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy v Příloze 1 těchto smluvních podmínek (nebo napište jiné výslovné prohlášení), připojte ho k balíčku, v němž nám produkty vracíte (s odkazem na smlouvu, od níž chcete odstoupit), a balíček nám pošlete v souladu se zásadami pro vracení zboží uvedenými v bodu 2.15.
 2. Vyplňte formulář zákaznického servisu https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=CZ&brand=adidas&language=cs. Abychom mohli vaše odstoupení od smlouvy zpracovat, zadejte své (1) jméno a (2) příjmení, (3) vyberte kategorii „Odeslané objednávky/dotazy k doručení“, (4) zadejte do řádku předmětu „odstoupení od smlouvy“ a (5) připojte oskenovanou kopii vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy (viz Příloha 1 těchto smluvních podmínek) A/NEBO do pole „dotaz“ napište jednoznačné prohlášení, že chcete odstoupit od smlouvy tak, že napíšete „Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: [<< Abychom vaše odstoupení od smlouvy mohli zpracovat, uveďte prosím: (i) příslušné zboží, (ii) objednávku, (iii) datum objednání a (iv) datum doručení zboží <<] Využijete-li tuto možnost, přijetí vašeho odstoupení od smlouvy vám obratem potvrdíme e-mailem.
 3. Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy v Příloze 1 těchto smluvních podmínek (nebo napište jiné výslovné prohlášení) a pošlete ho na adresu adidas International Trading BV, skr. poczt. Nr 315, ul. Targowa 73, Warsaw, 03-700, Poland.

 

2.14 Naše dobrovolná záruka vrácení zboží nad rámec vašeho zákonného práva na odstoupení od smlouvy

Společnost adidas vám poskytuje následující dobrovolnou záruku vrácení zboží („dobrovolná záruka vrácení zboží“):

Tato dobrovolná záruka vrácení zboží nemá žádný vliv na vaše zákonná práva (zejména pak na vaše zákonné právo na odstoupení od smlouvy v souladu s výše uvedenými ustanoveními a s vašimi zákonnými právy na záruku). To znamená, že vedle vašeho zákonného práva na odstoupení od smlouvy vám společnost adidas rovněž poskytuje dobrovolnou záruku vrácení zboží (v souladu s následujícími ustanoveními) jako smluvní právo na vrácení objednaného standardního produktu. Tato dobrovolná záruka vrácení zboží nemá žádný vliv na vaše zákonná práva.

Jestliže se standardním produktem nejste zcela spokojeni, máte (vedle zákonného práva na odstoupení od smlouvy a bez ohledu na něj) právo na odstoupení od kupní smlouvy. Jinak řečeno máte právo vrátit standardní produkt, jak je popsáno níže, a my zajistíme, abyste obdrželi refundaci (jak je uvedeno níže). Jednoduše postupujte podle pokynů uvedených níže:

 

V souladu s ustanoveními těchto smluvních podmínek můžete vrátit dodaný standardní produkt bez uvedení důvodu do stovka (100) dní ode dne přijetí standardního produktu (lhůta pro vrácení zboží). Aby byla lhůta dodržena, musíte nám standardní produkt vrátit před jejím uplynutím, a sice tak, jak je popsáno níže v pokynech k vracení zboží v bodě 2.15 těchto smluvních podmínek.

Pokud bude vracené zboží doručeno po uplynutí lhůty nebo pokud byl standardní produkt používán nebo poškozen nad rámec normálního použití při kontrole nebo pokud není vrácen v původním obalu, společnost adidas si v rámci této dobrovolné záruky vrácení zboží vyhrazuje právo vrácené zboží odmítnout a nevyplatit žádnou kompenzaci. Vracené oblečení lze přijmout pouze tehdy, pokud nebyl odstraněn původní štítek. (Výše uvedená ustanovení nemají vliv na vaše zákonná práva, jak je popsáno výše, zejména vaše práva na záruku a vaše právo na odstoupení od smlouvy.)

Při vracení standardního produktu prosím postupujte podle pokynů uvedených na dodacím listu (viz pokyny k vracení zboží v bodě 2.15 těchto kupních podmínek). Všechny vrácené zásilky musí být odeslány pomocí etikety dopravce pro vrácení zboží nebo jinou formou sledovatelné zásilky.

Vracení standardních produktů probíhá na riziko společnosti adidas a na náklady společnosti adidas , pokud se jedná o opodstatněné náklady a pokud je zboží vraceno v souladu s bodem 2.15. Pokud zboží není vraceno v souladu s bodem 2.15, riziko i náklady nesete vy. Nepoužité a kompletní standardní produkty v původním obalu (pokud to je jen trochu možné) musí být vráceny na adresu:

adidas International Trading B.V.
CDC Rieste
Hildesheimer Straße 2–10
49597 Rieste
Německo

Za veškeré zboží vrácené v souladu s těmito smluvními podmínkami společnost adidas vrátí kupní cenu a poštovné/balené (v případě, že vracené objednávky jsou kompletní), které jsme od vás dostali, a sice do čtrnácti (14) dnů od přijetí standardního produktu.

Dobu, po kterou je váš vrácený produkt na cestě, nemůžeme ovlivnit. Vrácení zboží však zpracujeme okamžitě při jeho přijetí. Na zpracování je proto třeba počítat s lhůtou minimálně čtrnácti (14) dnů, během níž dojde k doručení a zpracování vraceného zboží. Ačkoliv společnost adidas peníze obvykle vrátí do přibližně dvou (2) dnů od zpracování vráceného zboží, může pak ještě nějakou dobu trvat, než banka nebo úvěrová společnost refundaci zpracuje a než refundace dojde na určitý účet. Ve chvíli, kdy obdržíme a zpracujeme vrácené standardní produkty, vás budeme informovat e-mailem. Vrátíme celkovou hodnotu standardních produktů. Refundace proběhne stejným způsobem platby, jakým byl proveden i původní nákup.

Mějte prosím na paměti, že pro přizpůsobené produkty platí zvláštní ustanovení, jelikož tyto produkty byly navrženy speciálně pro vás. (Aniž by tím byla dotčena vaše zákonná práva) to znamená, že tyto produkty není možné vrátit v rámci dobrovolné záruky vrácení zboží – s výjimkou případů, kdy mají výrobní vady. Máte-li dotazy ohledně vrácení přizpůsobených produktů zakoupených prostřednictvím našeho webu, zavolejte nám prosím na číslo 0800-701717 nebo kontaktujte e-mailem náš tým zákaznického servisu. Máte-li dotazy ohledně přizpůsobených produktů zakoupených v některém z našich obchodů, obraťte se prosím přímo na příslušný obchod, v němž jste nákup provedli. Telefonní číslo najdete na účtence od nákupu.

 

2.15 Pokyny pro vrácení standardních produktů

Chcete-li vrátit standardní produkt, postupujte prosím podle pokynů uvedených v části Vracení zboží a peněz v častých dotazech na našem webu.

 

2.16 Vrácení přizpůsobených produktů

Jak již bylo vysvětleno výše, přizpůsobené produkty (včetně produktů mi adidas) jsou vyrobeny pouze pro vás, takže nemůžeme akceptovat jejich vrácení s výjimkou výrobních vad. Jestliže je váš přizpůsobený produkt vadný, poskytneme vám pokyny pro vrácení zboží na telefonním čísle 0800-701717* nebo kontaktujte e-mailem náš tým zákaznického servisu.

 

2.17 Podmínky výměny zboží

Společnost adidas produkty nevyměňuje. Jestliže si přejete produkt vyměnit, budete muset svůj nákup vrátit k refundaci a zadat novou objednávku. Refundaci je možné získat pouze za vrácené produkty, když je vrácení v souladu s podmínkami vrácení.

 

2.18 Poškozené nebo vadné výrobky

Pro společnost adidas je kvalita prvořadá. Všechny naše produkty důkladně testujeme v reálných podmínkách, abychom zajistili, že jsou zcela připraveny k použití, pro které byly navrženy. Poškození nebo vady jsou u našich produktů mimořádně vzácné. Vezměte prosím také na vědomí, že společnost adidas má ze zákona povinnost zajistit, aby naše produkty byly v souladu s kupní smlouvou.

Vrácené produkty jsou kontrolovány oddělením zajišťování kvality společnosti adidas , a pokud je poškození způsobeno výrobní vadou nebo odchylkou od výrobní specifikace, vrátíme jejich kupní cenu. Zavazujeme se plně uhradit náklady spojené s jakýmikoli vadnými produkty.

Pokud je problém způsoben jinak než špatnou kvalitou materiálu nebo výrobní vadou, bude vám původní produkt vrácen. Nerefundujeme produkty:

 • získané z jiného zdroje než z našeho webu;
 • poškozené nevhodným použitím nebo nedbalostí (vystavení chemikáliím, žíravým látkám, otevřenému ohni, vysoké teplotě, ostrým předmětům atd.);
 • poškozené nevhodným použitím nebo činnostmi, ke kterým nebyly určeny (použití běžecké obuvi na kurtu nebo turistické obuvi jako pracovní atd.).

Vezměte prosím na vědomí, že předpokládaná životnost jakéhokoli produktu adidas závisí na individuálním použití produktu, podmínkách jeho použití a charakteristickém opotřebení uživatelem. U našich produktů poškozených běžným opotřebením nebo s překročenou přiměřenou životností nebude poskytována náhrada.

Náš tým zákaznického servisu je vám k dispozici. Neváhejte nás kontaktovat se svými otázkami a připomínkami. Zavolejte nám na číslo 0800-701717* nebo nás kontaktujte e-mailem.

 

3. POUŽÍVÁNÍ WEBU

Před použitím tohoto webu a jakéhokoli obsahu společnosti adidas na stránkách sociálních médií (včetně například Facebooku a Twitteru) (společně „web“) si prosím pozorně přečtěte tato pravidla a podmínky pro používání webových stránek (dále „pravidla a podmínky“). Tato pravidla a podmínky platí pro všechny návštěvy a použití webu, jakož i pro obsah (dle definice níže), informace, doporučení, produkty a/nebo služby, které vám poskytujeme na tomto webu nebo jeho prostřednictvím. Vstupem na tento web a jeho používáním stvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly a podmínkami v plném rozsahu, jež platí navíc k jakýmkoli jiným právním předpisům a úpravám, které se vztahují na tento web a na internet. Jestliže s těmito pravidly a podmínkami v jejich plném rozsahu nesouhlasíte, opusťte prosím tento web.

 

3.1 Obsah webu

Vlastníkem veškerého obsahu uvedeného nebo zobrazeného na webu, mimo jiné včetně log, ikon, ochranných známek, textů, grafiky, fotografií, snímků, pohyblivých obrazů, zvuků, ilustrací a softwaru (dále „obsah“), je společnost adidas AG, její přidružené společnosti, poskytovatelé licencí a/nebo poskytovatelé obsahu. Všechny prvky webu, mimo jiné včetně celkového designu a obsahu, jsou chráněny autorskými právy, morálními právy, právy k databázi, obchodními známkami a dalšími zákony souvisejícími s právem k duševnímu vlastnictví. S výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno na základě této nebo jiné smlouvy se společností adidas , nesmí být žádné části ani prvky webu nebo jeho obsahu žádným způsobem kopírovány nebo dále přenášeny. Web, jeho obsah a veškerá související práva zůstávají výhradním majetkem společnosti adidas AG, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak. Všechna taková práva jsou vyhrazena.

 

3.2 Autorská práva a ochranné známky

Autorské právo k veškerému obsahu je a zůstává vlastnictvím společnosti adidas AG, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí, dle situace. Vyjma případů, kdy je stanoveno jinak v konkrétních dokumentech na webu, máte právo zobrazovat, přehrávat, tisknout a stahovat na webu zveřejněný obsah pouze pro soukromé, informativní a nekomerční účely. Nesmíte upravovat žádné z těchto materiálů a nesmíte kopírovat, distribuovat, vysílat, zobrazovat, realizovat, reprodukovat či zveřejňovat jakýkoli obsah, poskytovat k němu licence, vytvářet z něj nepůvodní díla, ani ho přenášet nebo prodávat. Bez získání předchozího souhlasu společnosti adidas nesmíte žádný obsah znovu používat. Ve smyslu těchto pravidel a podmínek je zakázáno použití jakéhokoli takového obsahu na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v prostředí počítačů propojených do sítě. Z obsahu, který je na webu zveřejněn, nesmíte odstraňovat žádná prohlášení o autorských právech nebo ochranných známkách ani jiné zmínky o vlastnictví.

V případě, že si z webu stáhnete software (mimo jiné včetně spořičů obrazovky, aplikací pro smartphony, ikon, videí a tapet), poskytuje vám adidas licenci na software, včetně jakýchkoli souborů, obrázků začleněných v softwaru nebo vytvořených pomocí softwaru a dat, která jsou k softwaru připojena (souhrnně jen „software“). Společnost adidas vám nepřevádí vlastnické právo na software. Vlastníte nosič, na kterém je software nahrán, ale adidas si ponechává plné a neomezené vlastnické právo na software a na všechna související práva k duševnímu vlastnictví. Nesmíte dále distribuovat, dekompilovat, zpětně analyzovat, převádět ze strojového kódu či jinak redukovat software do formy čitelné pro člověka.

Všechny ochranné známky, servisní známky, loga a obchodní názvy, které se objevují na produktech skupiny adidas , obalech produktů a/nebo na webu, bez ohledu na to, zda jsou registrované (dále „ochranné známky“), zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti adidas AG, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí (podle situace) a jsou chráněny příslušnými smlouvami a zákony, které se týkají ochranných známek. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti adidas nesmíte žádným způsobem používat, kopírovat, reprodukovat, dále publikovat, načítat, posílat, přenášet, distribuovat nebo upravovat ochranné známky, a to včetně reklamy nebo inzerce související s distribucí materiálů na webu. Použití jakýchkoli ochranných známek na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v prostředích počítačů propojených do sítě, například uchovávání nebo reprodukce (části) webu na jakýchkoli externích internetových stránkách nebo vytváření odkazů, hypertextových odkazů nebo odkazů na konkrétní stránky webu na jakýchkoli jiných internetových stránkách, bez předchozího písemného souhlasu společnosti adidas je zakázáno.

 

3.3 Odmítnutí záruk

Web a jeho obsah jsou bezplatné, poskytují se „tak, jak jsou“ a bez jakýchkoli záruk jakéhokoli druhu. Informace na webu mají pouze všeobecný informativní charakter a nepředstavují doporučení.

Společnost adidas netvrdí ani nezaručuje, že informace a/nebo prvky obsažené na webu jsou přesné, úplné nebo aktuální ani že web či server, na kterém je web dostupný, neobsahuje viry nebo jakékoli jiné škodlivé komponenty. Společnost adidas také nebude zajišťovat konkrétní IT infrastrukturu ani konektivitu. Společnost adidas tudíž nemůže poskytovat žádné záruky nebo prohlášení, že web bude fungovat bez přerušení nebo bez chyb. Společnost adidas neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se použití obsahu na webu ve smyslu jeho správnosti, přesnosti, adekvátnosti, užitečnosti, aktuálnosti, čitelnosti apod., vždy v maximálním rozsahu dle platných zákonných předpisů.

 

3.4 Omezení odpovědnosti

Web používáte na vlastní riziko. Společnost adidas ani její zaměstnanci, vedoucí pracovníci, členové představenstva ani její zástupci nebo jakékoli jiné strany zapojené do tvorby, produkce nebo poskytování webu nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné škody, k nimž může dojít v důsledku použití nebo nemožnosti použít obsah na webu, včetně škod způsobených viry nebo jinou nepřesností či neúplností informací na webu, nebo fungování produktů či jinak vzniklých ve spojitosti s těmito pravidly a podmínkami, a to i v případě, že společnost adidas byla upozorněna na možnost jakýchkoli takových škod.

 

3.5 Odkazy na třetí strany

Pro usnadnění a lepší využití webu na něj někdy můžeme vložit odkazy na webové stránky, které vlastní a spravují třetí strany. Kliknutím na tyto odkazy opustíte naše služby a web adidas a dostanete se mimo naši kontrolu. Patří sem odkazy na partnery, kteří mohou používat naše ochranné známky na základě dohody o společném používání značky. Webové stránky, na které můžete přejít, mají svá vlastní pravidla a podmínky i zásady ochrany osobních údajů. Společnost adidas není odpovědná a nemůže nést odpovědnost za obsah a aktivity těchto webových stránek. Návštěva/vstup na tyto webové stránky je proto zcela na vaše vlastní riziko.

Tyto jiné webové stránky mohou uživatelům zasílat své vlastní soubory cookie, shromažďovat data nebo požadovat osobní údaje. Doporučujeme vám tedy, abyste si přečetli podmínky používání a/nebo zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách dříve, než je začnete používat.

 

3.6 Zneužití webu

Web nesmíte používat ke zveřejňování nebo přenášení jakéhokoli obsahu vytvořeného uživateli (jak je definován níže), který porušuje nebo může porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetích osob nebo který je výhružný, nepravdivý, zavádějící, pobuřující, hanlivý, narušující soukromí, obscénní, pornografický, urážlivý, diskriminační, nezákonný nebo který by mohl způsobovat nebo podněcovat chování, jež by mohlo být považováno za trestný čin, porušovat práva jakékoli strany nebo který by mohl jinak způsobovat občanskoprávní odpovědnost nebo porušovat jakékoli zákony. Společnost adidas vám může kdykoli na základě vlastního uvážení odepřít přístup k webu, a to včetně situací, kdy se domnívá, že vaše používání webu porušuje tato pravidla a podmínky nebo příslušné zákony.

Je rovněž zakázáno používat web k reklamním účelům nebo realizaci jakýchkoli nevyžádaných komerčních nabídek.

Není dovoleno používat jakýkoli software, robot, prohledávací modul, pavouk, nástroj pro získávání dat ze stránek ani jiný automatizovaný způsob či zařízení k (a) přístupu, kopírování, ovlivňování nebo monitorování jakékoli části těchto webových stránek nebo jejich obsahu ani obcházení struktury nebo prezentace těchto webových stránek či jejich obsahu ani (b) k zasahování do chodu těchto webových stránek nebo jakékoli transakce prováděné na těchto webových stránkách nebo zasahování či ovlivňování, když nějaká osoba tyto webové stránky využívá, ani napomáhání nějaké třetí straně při nakupování nějakého produktu na těchto webových stránkách.

 

Není dovoleno pokoušet se získat neoprávněný přístup k jakékoli části nebo prvku těchto webových stránek či systému připojeného k těmto webovým stránkám prostřednictvím hackingu, zjišťování hesel nebo jiných nezákonných či neoprávněných způsobů.

3.7 Obsah vytvořený uživateli

Veškeré názory, poznámky, komentáře, kresby, grafické prvky, fotografie, odkazy, otázky, návrhy, informace, videa a další materiály, které jsou zveřejněny vámi nebo jinými uživateli na webu nebo odeslány pomocí webu (dále „obsah vytvořený uživateli“), budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. V souladu s tím bude mít společnost adidas nevýhradní, nezpoplatněné právo používat, kopírovat, distribuovat a zveřejňovat jakýkoli obsah vytvořený uživateli, a to k jakémukoli účelu, na jakémkoli médiu a po celém světě (dále „udělení licence“). Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost adidas působí pouze jako pasivní kanál pro distribuci obsahu vytvořeného uživateli a není odpovědná obecně ani vůči vám nebo jakékoli třetí straně za obsah nebo přesnost obsahu vytvořeného uživateli. Společnost adidas nebude nepřetržitě sledovat obsah vytvořený uživateli, který zveřejníte, ani moderovat interakci mezi uživateli a není v žádném případě povinna tak činit. Aniž by byla omezena obecnost předchozích ustanovení, berete na vědomí a souhlasíte, že jakékoli poznámky, názory, komentáře, návrhy a další informace vyjádřené nebo obsažené v obsahu vytvořeném uživateli nemusí nutně vyjadřovat názory společnosti adidas . Obsah vytvořený uživateli používáte zcela na své vlastní riziko. Prohlašujete a zaručujete, že veškerý obsah vytvořený uživateli, který zveřejníte nebo odešlete, je vaším původním dílem a nekopíruje dílo žádné třetí strany ani nijak jinak neporušuje žádná práva k duševnímu vlastnictví třetích osob, práva na soukromí ani práva na ochranu osobnosti a neobsahuje žádná pomlouvačná ani znevažující tvrzení. Dále prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni poskytnout licenci, jak je uvedeno v tomto odstavci. Souhlasíte, že společnosti adidas a jejím přidruženým společnostem nahradíte veškeré náklady, výdaje, škody, ztráty a závazky, které společnosti adidas nebo jejím přidruženým společnostem vzniknou v souvislosti s jakýmkoli obsahem vytvořeným uživateli, který zveřejníte nebo odešlete, nebo s jiným používáním webu z vaší strany.

Společnost adidas si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zablokovat nebo odstranit (zcela nebo částečně) jakýkoli obsah vytvořený uživateli, který zveřejníte nebo odešlete a který dle názoru společnosti adidas není v souladu s těmito pravidly a podmínkami (včetně materiálů, jež porušují nebo mohou porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetích osob, práva na soukromí a práva na ochranu osobnosti) nebo je pro společnost adidas jinak nepřijatelný.

Souhlasíte, že společnost adidas neprodleně písemně upozorníte (kontaktní údaje naleznete v části Jak nás kontaktovat) na jakýkoli obsah vytvořený uživateli (nebo jiný obsah), který porušuje tato pravidla a podmínky. Souhlasíte, že společnosti adidas poskytnete dostatek informací, aby mohla vyšetřit, zda takový obsah vytvořený uživateli (nebo jiný obsah) porušuje tato pravidla a podmínky. Společnost adidas souhlasí, že se bude v dobré víře snažit takovou stížnost prošetřit a podnikne takové kroky, ke kterým se na základě vlastního uvážení rozhodne. Společnost adidas ovšem nezaručuje ani neprohlašuje, že takový obsah vytvořený uživateli nebo jiný obsah (zcela nebo zčásti) zablokuje či odstraní.

 

3.8 Nevyžádané nápady

Společnost adidas uplatňuje zásadu neprověřovat a nepřijímat žádné nevyžádané nápady, vynálezy, designy a/nebo jiné materiály týkající se podnikání společnosti adidas (včetně například obuvi, oblečení, sportovního zboží a služeb), ať již ve formě textů, obrázků, zvukových nahrávek, softwaru, informací apod. (dále „materiály“) od osob, které nepatří ke společnosti adidas . Nezveřejňujte tedy žádné materiály na webu, ani je neposílejte společnosti adidas e-mailem či jinými způsoby.

 

4. OSTATNÍ

 

4.1 Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoli otázky nebo komentáře týkající se webu nebo těchto smluvních podmínek nebo pokud si přejete vznést stížnost ohledně webu, kontaktujte náš zákaznický servis kliknutím sem.

Jestliže preferujete telefonický kontakt, zavolejte nám na číslo 0800-701717 (bezplatná linka).

Ohledně uzavření kupní smlouvy nebo jejího plnění nás můžete kontaktovat i písemně na adrese:

adidas Customer Service
Hoogoorddreef 9A,
1101 BA Amsterdam

Nizozemsko

 

4.2 Přednost

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami společnosti adidas a jakéhokoliv obsahu v jiných částech webu nebo odkazů mají smluvní podmínky společnosti adidas obsažené v tomto dokumentu přednost.

 

4.3 Změny smluvních podmínek společnosti adidas

Vyhrazujeme si právo tyto smluvní podmínky dle vlastního uvážení kdykoli změnit.

Používání tohoto webu, stejně jako jakákoli kupní smlouva uzavřená mezi vámi a námi, bude podléhat verzi smluvních podmínek společnosti adidas platné v době zadání objednávky prostřednictvím tohoto webu nebo v den prohlížení tohoto webu.

Kontrolujte pravidelně, zda nedošlo ke změnám těchto smluvních podmínek.

 

4.4 Ochrana dat

adidas plně respektuje soukromí osob, které navštěvují a používají naše webové stránky. Informace o tom, jak cookies používáme, jaké informace shromažďujeme, jak a k čemu Vaše údaje používáme a za jakých podmínek údaje poskytujeme třetím stranám, najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a v Zásadách používání cookies, které jsou nedílnou součástí těchto Smluvních podmínek společnosti adidas.

 

Vytvořením jednotného globálního účtu adidas nebo zadáním objednávky berete na vědomí, že smíme shromažďovat, používat, uchovávat a zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

4.5 Oddělitelnost ustanovení

Každé ustanovení těchto smluvních podmínek bude vykládáno samostatně a nezávisle na ostatních ustanoveních. Pokud bude nějaké ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo jinak nevynutitelným, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek a nebude mít žádný vliv na jejich vynutitelnost.

 

4.6 Subdodávky a zadávání

Společnost adidas si vyhrazuje právo udělit na základě jiné smlouvy, převést, postoupit nebo cedovat jakákoli svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek společnosti adidas , za předpokladu, že to neovlivní vaše práva v rámci smluvních podmínek společnosti adidas. Vy nesmíte svá práva nebo povinnosti dle smluvních podmínek společnosti adidas udělit na základě jiné smlouvy, postoupit ani jinak převést bez našeho písemného souhlasu.

 

4.7 Události mimo přiměřený vliv

Společnost adidas není odpovědná za žádné zpoždění nebo neplnění svých závazků vyplývající ze smluvních podmínek společnosti adidas , pokud bylo zpoždění nebo neplnění způsobeno příčinou mimo přiměřený vliv společnosti adidas .

 

4.8 Rozhodné právo a soudní příslušnost

Smluvní podmínky společnosti adidas se řídí zákony Nizozemska.
Nizozemské právo se vztahuje na kupní smlouvy, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží (CISG).
Vy a společnost adidas tímto souhlasíte s nevýhradní jurisdikcí nizozemských soudů.

 

4.9 Informace o bateriích

Některé z produktů prodávaných společností adidas obsahují baterie.

Baterie a dobíjecí baterie, které obsahují nebezpečné látky, jsou zřetelně označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Chemická specifikace příslušných nebezpečných látek může být uvedena pod symbolem přeškrtnuté popelnice. Takovými látkami mohou být olovo (Pb), kadmium (Cd) a rtuť (Hg).

Staré baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu. Lze je bezplatně odevzdat ve sběrných místech nebo v obchodě. Zakoupené baterie a dobíjecí baterie (bez zařízení) můžete po použití vrátit osobně do našich kanceláří. Baterie prosím neposílejte poštou.

PŘÍLOHA 1 těchto smluvních podmínek

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

adresát

 

adidas International Trading B.V.
skr. poczt. Nr 315
ul. Targowa 73
Warsaw, 03-700
Poland

 

Oznamuji(eme)*, že tímto odstupuji(eme) od smlouvy o nákupu tohoto zboží / o poskytnutí těchto služeb:

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Datum objednání* / datum obdržení*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 

Jméno spotřebitele(ů) a číslo objednávky:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 

Adresa spotřebitele(ů):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 

Datum / podpis spotřebitele(ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

(*) Nehodící se škrtněte.